Lotta Gyllfors och Robert Hultbom bor bägge ett stenkast från huset i bakgrunden, tillsammans med många andra kämpar de för att huset ska få bli kvar. Foto: Kevi nWedin

Byggnaden som Danderydsborna krigar om

Den 17 maj avslutas granskningsperioden för det nuvarande förslaget för fastigheten Skeppet 12, golfförbundets tidigare kontorslokal vid Kevinge strand. Nu håller boende i området på att kraftsamla för att lämna in sina yttranden.

  • Publicerad 15:15, 14 maj 2018

Skulle vi bygga bostäder som Danderyd behöver, då skulle vi bygga små och billiga, det här kommer bli stora och dyra lägenheter

I juni 2015 beslutade byggnadsnämnden att man skulle pröva förutsättningarna för en "tillbyggnad" vid Skeppet 12. Men i beskrivningen framkommer det att avsikten är att omvandla dagens två kontorsplan till bostäder och även utöka bostadsytan med en utbyggnad över den befintliga utomhusparkeringen.

Enligt Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden, betyder "tillbyggnad" att man får bygga huset större.

– Det är ganska fritt för politiken. Attsatsen (förslaget) är tillbyggnad och att omvandla det från kontor, det är meningen att det ska vara ganska fritt.

"Övergrepp på en kulturmiljö"

I januari 2017 förändrades planerna - från fyra bostadsvåningar och 28 lägenheter till tre våningar och 19 lägenheter. Men närboende är ändå inte nöjda. Robert Hultbom och Lotta Gyllfors är två av flera privatpersoner som ägnat stor tid åt att stoppa det nuvarande förslaget.

– Vad är vinsten för kommunen och för de som bor här? Det är ju den privata aktören som vinner på att det blir så högt och stort som möjligt. Är det rimlig att riva ett 20 år gammalt hus och köra över de nästan 700 personerna i vår namninsamling? säger Robert.

– Vi upplever att det är ett övergrepp på en kulturmiljö, säger Lotta.

Förslaget just nu är tre meter högre än den nuvarande byggnaden. Enligt Lotta och Robert försvarar kommunen bygget med att det behövs bostäder.

– Skulle vi bygga bostäder som Danderyd behöver, då skulle vi bygga små och billiga, det här kommer bli stora och dyra lägenheter, säger Lotta.

Det nuvarande förslaget som är ute på granskning fram till 17 maj. Foto: ARRHOV FRICK ARKITEKTKONTOR

Positiva reaktioner

Olle Lindqvist, projektledare för fastighetsbolaget Alm Equity som äger marken, menar att de fått mycket positiv feedback.

"Intresset är väldigt stort och vi har många intressenter som står i kö för bostäderna och vi märker att det är främst villaägare från Danderyd och närförorter som Täby och Solna samt innerstan", skriver han i ett mejl till Danderyds Nyheter.

Under senaste kommunfullmäktige lämnade miljöpartiet in en motion där de vill att förslaget till ny detaljplan slopas helt och hållet.

– Vi vill att Golfförbundets hus ska bevaras, men alla är överens om att vi vill ha bostäder där. Man ska bygga i det befintliga huset. Att riva en 20 år gammal välfungerande byggnad vore slöseri, säger partiets gruppledare Carolin Robson.

Men Isabella Hökmark ser inte några problem med att riva byggnaden.

– Det är många hus och villor i vår kommun som rivs, vissa hus har rivningsförbund men här finns det inte något skyddsvärde, säger hon.

Hökmark är medveten om den kritik som förslaget fått, något som gjort att de bantade ned förslaget till det nuvarande.

Anser du områdets karaktär vara detsamma med rådande förslag?

– Det förändrar såtillvida att det blir bostäder istället för kontor. Sen är det en fråga om tycke eller smak om det är vackert eller inte, säger Isabella Hökmark.

Lotta Gyllfors och Robert Hultman önskar att huset får stå kvar som det gör idag.

– Vi vill att huset ska bevaras och vi är heller inte emot att det utökas över resten av garaget, säger Lotta.

– Nu har man hyvlat av en våning, tar man nu bort den översta våningen med fem lägenheter så är man nära mål, säger Robert.

Lotta Gyllfors och Robert Hultbom har ägnat oändligt med timmar på att stoppa rivningen. Foto: Kevin Wedin

Den 17 maj går granskningstiden för förslaget ut och fram till dess har man möjlighet att lämna synpunkter.

Enligt Isabella Hökmark kommer man tidigast kunna ta upp förslaget under sammanträdet den 13 juni.

– Vi kommer läsa synpunkterna och sedan ta ställning, sedan får vi överväga vad man ska göra och vad man kan tillgodose. Blir det stora förändringar kommer det ske en granskning till, säger hon.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Äldreboendets nya medarbetare: Robotsälen

Nyheter "Om du är mjuk och klappar den så ger den ifrån sig fina ljud" Gos med robotsäl och en virtuell cykeltur i de boendes gamla kvarter. Det är två av de tekniska metoder som ska öka livskvaliteten för de äldre på Attundagården.fredag 22/3 15:58

De bor — i ett växthus

Nyheter Naturhuset i Brottby som lagrar energi 145 kvadratmeter inomhusyta och 275 kvadratmeter utomhus. Ja, så stort blir det när man bor i ett växthus. Kanske har du sett familjen Wallentinus-Pettersson spektakulära boende i Sundby, Brottby?...fredag 22/3 15:36