Närmast Lillholmsskolan, på det som i dag är Stångholmsparken, planeras högre hus med lägre radhus mellan dem. Foto: Olof Eriksson (illustration)

Byggplaner på Stångholmsbacken får tumme upp

Ett bra exempel på hur områden från miljonprogrammet kan förtätas. Det tycker Skönhetsrådet om de omdiskuterade byggplanerna på Stångholmsbacken.

  • Publicerad 10:45, 4 jun 2019

Flera boende i området har reagerat kraftigt på byggplanerna på Stångholmsbacken i Vårberg, bland annat för att Stångholmsparken kommer behöva ge vika för den nya bebyggelsen. Men några som är mer peppade är Skönhetsrådet, som är en av instanserna som har tyckt till om förslaget.

– Vi tycker man har fått till en fin helhet längs Stångholmsbacken. Den nya bebyggelsen förhåller sig bra till den äldre och konkurrerar inte med den i höjd eller riktning, samtidigt som man tillför nya värden, säger Henrik Nerlund, sekreterare.

Han lyfter bland annat förslaget om att en del av bostäderna kan bli radhus och att stora bilvägar och parkeringsplatser ska ge plats åt gående och cyklister i stället. I sitt utlåtande kallar Skönhetsrådet planerna för ”ett föredöme” när det kommer till förtätning av miljonprogramsområden.

– Stadsdelar från den här tiden har ofta stora gröna kvaliteter, men också stora trafikpaket som man låtit ta stor plats. Här har man använt sig av trafikleder och parkeringsytor för att skapa mer intima gaturum där det är naturligt att gå och cykla, säger Henrik Nerlund.

"För högt"

Rådet är också positivt till den förskola med stor tomt som planeras, men skeptiska till den del av förslaget som ligger vid Vårholmsbackarna.

– Vi tror absolut att det går att bygga där, men jämfört med resten är förslaget för högt och spretigt, den delen tror vi att man behöver arbeta mer med, säger Henrik Nerlund.

Planerna för Stångholmsbacken är fortfarande ute på samråd. Fram till den 11 juni går det att tycka till.