"Byggstoppet är korkat" - här är senaste nytt om Veddestabron

Det ser ut att bli en dyr historia att avbryta byggandet av Veddestabron. Nu ifrågasätts beslutet av Järfällaborna.

  • Publicerad 19:11, 20 aug 2015

Som vi tidigare berättat så drog Järfälla kommun i handbromsen för byggandet av Veddestabron.

Brobyggandet är en del i utbyggnaden av Mälarbanan – och till det projektet har Järfälla kommun skjutit till 275 miljoner kronor. Det är dock oklart hur stor del av de pengarna som ska finansiera Veddestabron.

I samband med avbrytandet uppgav kommunen att det kostade 30–35 miljoner.

Efter beskedet har flera Järfällabor reagerat på beslutet.

– Det är korkat i så fall, säger Madelene Eriksson.

Hon är dock positiv till en bro när den väl står klar.

– Det är inte så ofta jag åker mellan Veddesta och Barkarby, men det kommer bli mer när bron är färdig. Det har varit så struligt nu när mycket häromkring är avstängt, säger Madelene.

”Har väntat länge”

Britt Hansson och Göta Aronsson bor i Barkarby och har följt rapporterna om brobygget.

– Jag har väntat länge på att det ska bli en gång- och cykelbro där, så det är dumt att avbryta, säger Göta.

Britt berättar att hon sällan åker över till Barkarbystaden.

– Men för mina barn har det varit jättejobbigt. Det blir såna omvägar för att köra dit.

Thomas Johansson bor i Skälby och är positiv till att kommunen ser över brobygget.

– Jag tycker att det är en bra idé att planera för framtiden, i stället för att man måste bygga om bron om några år, säger han.

Margareta Granat konstaterar även hon att det vore bra med en smidig väg över till handelsplatsen – även om hon tycker att det hade varit bättre om den var rätt planerad från början.

– Det låter vansinnigt, om man har gjort fel i bedömningen, säger hon.

Folkpartiets gruppledare Nikoletta Jozsa är samtidigt kritisk till avbrytandet:

– Vi har länge sagt att det här inte är genomtänkt, att man inte har sett efter det behov som komma skall och flaggat för merkostnader.

Viktigt med rätt bro

Beslutet av avbryta bron fattades av kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad, (S), under sommaren.

– Vi får se var den kostnaden landar. Det är viktigt att inte bygga en bro som inte uppfyller behoven, säger han och konstaterar att brobygget borde ha avbrutits tidigare.

Orsaken till avbrytandet är att kommunen planerar för 18 000 bostäder, i stället för 10 000 på Barkarbyfältet.

– Vi behöver en bro som rymmer bil, cykel, gång och buss – det hade den aldrig klarat av. Den var felkonstruerad i planen.

Turerna kring Veddestabron

Ursprungligen skulle Trafikverket bygga bron 13 meter bred. Sedan skulle kommunen bygga ut den till 40 meter. I det nya avtalet funderar man i stället på att låta Trafikverket bygga ut den helt, till 28 meter. Det efter att man slopat planerna på spårvagnstrafik över bron och ersatt det med tunnelbanan till Barkarby.

I avtalet med Trafikverket ingår bland annat en ny uppgång i Jakobsberg – och Veddestabron.

Kommunen räknar med att en ny bro ska stå klar 2017, enligt den tidigare planen – och avtalet om 275 miljoner kronor ligger fast.

Stockholm Direkt