Inget krångel. Naddebo vill se symfonier vid Stadshuset, och lyfter Melodybox i Hägersten som lyckat exempel på tillfälligt bygglov. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson/Jannie Flodman

C-topp vill se mer nattliv i rivningskåkar

Mindre krångel, mer flexibilitet. Nattlivet har sprängts in i Stockholms budget och kulturborgarrådet Naddebo lovar bättring. "Vi ska sluta var en bromskloss", säger han, samtidigt som han tycker att medborgarna måste förstå att scener inte är för evigt.

  • Publicerad 16:35, 9 okt 2019

Det handlar inte om kronor. "En budget är inte bara siffror", förklarar Jonas Naddebo (C), och säger att det inte är det som nöjes- och nattlivet vill ha av de styrande.

– De aktörerna säger inte "ge oss pengar". De säger att de vill att allt ska bli enklare, som tillstånd och regler. Och det är det vi tagit med i skrift: hur ska vi lyckas förenkla, säger kulturborgarrådet.

I den grönblåa budgeten som presenterades idag är nattlivet – livescener och nattklubbar – inskrivet på ett sätt som Naddebo säger är "unikt", trots att det här är punkter han lyft många gånger tidigare. Då var det bara snack, nu är det verkstad.

Tjänstemännen ska börja jobba "över stuprören", det vill säga att alla berörda förvaltningar ska arbeta ihop för att främja ett Stockholm som lever dygnet runt.

– Jag kan bara prata för min förvaltning men där vet alla hur viktigt det är. Och i politiken har det varit enkelt att få med det här. Det har funnits en stark opinion som fått genomslag politiskt, och fler partier än Centerpartiet har lyft nattlivet.

Rent konkret så innebär budgeten det här: en klar strategi och handlingsplan ska tas fram för att göda fler kulturlokaler och scener i staden. Naddebos nämnd leder arbetet som numera också inkluderar stadsbyggnads-, fastighets-, exploaterings- och trafiknämnden.

Och tillfälligt tomma lokaler och outnyttjade urbana plaster ska användas oftare, något som ska sporras av generösa avgifter och lättare att få tillfälliga bygglov.

KRÖNIKA: "Rimligt att mindre scener får leta sig utanför stan"

En miljon kronor extra

Kultur ska bli ett alternativ när man vill aktivera öde platser för att göra dem tryggare. Kultur och nöje ska ingå när man planerar stadsbebyggelse, något som nu kommer att ligga på samtliga nämnder och kommunala bolag.

Och den existerande kulturlotsen, som jobbar för att fösa ihop aktörer inom fastighet och kultur, ska också börja ta sig an natt- och nöjesliv. För detta får kulturen en miljon kronor extra.

Sätt en symfoni i Stadshuset

Jonas Naddebo lyfter Stadshusets inre, Borgargården, som ett prima exempel på en plats som kan utnyttjas för musik. Den möjligheten ska undersökas noga. Det förslaget har lanserats förr av Centerpartiet i opposition, och sköts ner då det skulle störa de som jobbar. Men nu är de i majoritet och styr.

– I juli och augusti är det inte mycket arbete som görs i Stadshuset. Förstå att en augustikväll smälla upp en symfoniorkester och ställa ut stolar där. Arkitekten Ragnar Östberg skulle le i sin himmel om det här verkligen blir medborgarnas gård.

"Inget är för evigt"

Kontrakt för livescener i tillfälligt tomma lokaler tycker han är viktigt. Debaser strand, Nobelberget, Melodybox och Kraken ser han som lyckade lösningar med enklare tillstånd och korta avtal mellan privata näringsidkare och staden. Det ska det bli mer av då syftet med budgeten är att sånt ska bli smidigare.

Dock finns det risk för bitterhet och ilska hos medborgare som inte känner till att det från början varit tidsbegränsade avtal, när ställen klappar igen eller tvingas flytta. Som till exempel Debaser strand, som tack vare ett rivningskontrakt i åratal fått hyra en stor lokal vid Hornstull till ett pris kraftigt under marknadsvärde.

– Precis som jag försöker få staden att bli mer flexibel och pröva nya vägar, så måste medborgarna förstå att allt inte är för evigt. Vi ska vara glada att saker utvecklas. Då måste man vara beredd på förändring.

MP-toppen: Kägelbanan talar inte sanning