Skyddsnät. Arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C) säger att staden måste förbereda sig inför den stora utflyttningen av nyanlända som väntar de kommande åren. Foto: Linda Gren & Sacharias Källdén

C-toppen: "Vi har inga särskilda regler för nyanlända"

De närmaste åren måste drygt 6 000 nyanlända flytta vidare till egna bostäder i Stockholm. Ett tufft läge som kräver att både staden och de nyanlända förbereder sig, menar integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C).

  • Publicerad 08:30, 1 mar 2020

Bosättningslagen, som slår fast att kommunerna är skyldiga att ta emot nyanlända, anger inte hur länge kommunerna ska ansvara för deras boende.

I många kommuner, till exempel i Lidingö, går de nyanländas hyrestid ut efter två år men det finns också kommuner som är mer generösa. I Nykvarn finns det till exempel ingen sluttid för nyanländas hyreskontrakt.

I Stockholm har man valt att behandla alla invånare som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden lika. Oavsett om man är nyanlända eller inte får man hyra en tillfällig bostad av SHIS i fem år som längst. Under den tiden får hyresgästerna på olika sätt stöd i att söka en egen bostad.

– Vi har inga särskilda regler för nyanlända utan det är lika för alla stockholmare. Lyckas man inte under den tiden kan man söka hjälp av socialtjänsten precis som alla andra. Vi ställer inga barnfamiljer i Stockholm på gatan, säger arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C).

Stor utflyttning 2022

Sen den stora flyktingströmmen 2015 har Stockholm tagit emot knappt 8 000 nyanlända. En femtedel av dem har hittat bostad på egen hand.

I år räknar SHIS med att ett 60-tal nyanlända hushåll har hyreskontrakt som inte längre kan förlängas. Det är en siffra som kommer stiga. Den största utflyttningen från genomgångsbostäderna väntas år 2022 då det har gått fem år sen 2017 då Stockholm tog emot som flest nyanlända.

Ny hyresförmedling för nyanlända

Karin Ernlund menar att staden nu måste jobba hårt för att lösa boendefrågan. Både socialtjänsten och de enskilda familjerna och individerna måste förbereda sig, enligt Karin Ernlund.

– Vi har en jättetuff bostadsmarknad i Stockholm som inte förhåller sig till de här fem åren. Det ska vi inte sticka under stol med. Det är jättesvårt och det kommer krävas olika lösningar för olika familjer. Vissa kanske behöver hjälp av socialtjänsten, andra kanske kan få andrahandskontrakt. I grunden är det viktigaste att vi ser till att de här personerna får en egen försörjning, då blir det mycket lättare att få egen bostad, säger hon.