TRAFIK. Centerpartiet vill på sikt begränsa hastigheten på planerade stadsgator och ger Solnavägen som exempel. Foto: Patrik Ekström

C vill satsa på miljö och skolor

Med knappt en månad kvar till valdagen presenterar Centerpartiet sitt kommunala handlingsprogram under den kommande mandatperioden.

  • Publicerad 10:30, 10 aug 2018

– Jag är glad att vi i vårt parti har tagit fram ett väl genomarbetat och heltäckande förslag som för Solna framåt, säger Magnus Persson (C) i en kommentar till det 28-sidiga dokumentet.

Partiet vill bland mycket annat att Solna tar fram en långsiktig utvecklingsplan för skola och förskola.

På samma sätt vill Centerpartiet ha en kommunal plan för hur Skolverkets riktmärke för förskoleavdelningarnas storlek på 12 platser för mindre barn och 15 för äldre ska kunna uppnås.

Inom äldreomsorgen vill partiet bland annat erbjuda profilboenden med inriktning på exempelvis djur, mat och kultur.

Partiet säger nej till tiggeriförbud och vill inrätta en lokal där hemlösa kan få ett mål mat, en dusch och rena kläder.

På miljöområdet vill C ta fram en strategi för vattenarbetet i Solna och modernisera Käppalaverket som renar Solnas avloppsvatten. Partiet vill ha fler stationer för att mäta luftkvaliteten och skapa speciella miljözoner för lastbilar och tunga transporter.

I den omdiskuterade frågan om hur Överjärva gård ska drivas i framtiden skriver partiet att man ”vill utveckla området på lämpligt sätt, gärna i samarbete med föreningar och företag”.

Partiet också vill ha fler bussfiler och en utbyggnad av lånecykelsystem. På sikt anser C att större vägar som omdanas till stadsgator ska ha en hastighetsgräns på 40 km/h. Partiet lyfter fram Solnavägen, Enköpingsvägen och Kolonnvägen på gator som exempel.

Centerpartiet vill involvera medborgarna tidigt när det handlar om större beslut och vill därför skapa fler forum för dialog, bland annat en öppen webbtjänst under exploateringsprocessen.

– Jag vill jobba för hållbarhet och ökat inflytande för Solnaborna. Precis detta lyfter vi i våra förslag”, säger Anna Lasses (C).