Omskriven. Prinsessan Estelles skola på Djurgården har haft ett turbulent år. Foto: Linda Gren

Campus Manilla utreds efter larm om våld

Skolinspektionen utreder prinsessan Estelles skola på Djurgården efter larm om kränkningar och våld. Skolans rektor säger att hon välkomnar utredningen.

  • Publicerad 16:45, 22 okt 2018

I somras skrev vi om det så kallade föräldraupproret på Campus Manilla, skolan där prinsessan Estelle började till höstterminen. Då handlade det om en infekterad konflikt mellan ledning, styrelse och föräldrar i samband med att skolans rektor Maija Möller Grimakova petades från sitt uppdrag. 

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu är skolan återigen i hetluften.

Föräldrauppror och kris på Campus Manilla

Den här gången är det Skolinspektionen som utreder skolan efter anmälningar från föräldrar som vittnar om att elever utsätts för våld och kränkningar från andra elever. Rektor Carina Hagström Bergh förklarar att hon välkomnar Skolinspektionens utredning.

– Den kommer hjälpa oss att bli en ännu bättre skola. Campus Manilla har flera förbättringsområden som måste åtgärdas, men man ska komma ihåg att det här gällde händelser som skedde under vårterminen och innan jag blev rektor. Nu är Skolinspektionen oss behjälpliga genom denna tillsyn med de brister som uppdagats under föregående läsår, skriver hon i ett mejl till StockholmDirekt.

Toppskolor på Östermalm vill testa betyg från fyran

Hagström Bergh skriver att skolan arbetar intensivt mot kränkande särbehandling.

– Anklagelserna är allvarliga och därför är det viktigt att vi snabbt går till botten med dem. Jag har nolltolerans mot mobbing och det kommer jag fortsätta att ha. På Campus Manilla arbetar vi med att förbättra vårt likabehandlingsarbete och rutiner kring elevhälsan. Det här har min högsta prioritet. 

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I en av anmälningarna nämns instagramkontot Manillabitches där elever och personal på skolan hängdes ut med bilder och kränkande kommentarer. Kontot har även uppmärksammats av Aftonbladet i samband med att en elev skämtat om att kidnappa prinsessan Estelle.

Hur hanterade ni den situationen?

– Kraftiga och omedelbara åtgärder som ledde till att kontot omedelbart stängdes ned och åtgärder vidtogs mot berörda elever och deras föräldrar, skriver Carina Hagström Bergh till StockholmDirekt. 

Skolinspektionen besökte skolan i början av oktober för en så kallad riktad tillsyn för att se om skolan efterlever skollagens krav inom ett antal områden. Beslut bedöms vara klart under november.

– När i november är beroende på om det behöver vidtas kompletteringar i utredningen, skriver Skolinspektionens Jessica Ek, utredare i den riktade tillsynen för Campus Manilla, i ett mejl.

Vad är grejen med Manillaskolan?