Revs. Den brandskadade förskolan revs förra året. Nu kan du tycka till om planerna på en ny. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus

Chans att tycka till om förskoleplaner

Nu har alla som bor i närheten av den nu rivna förskolan på Ekholmsvägen 133 chans att tycka till om byggplanerna på en ny och större förskola på platsen.

  • Publicerad 14:53, 5 sep 2019

Den gamla förskolan brandskadades svårt sommaren 2017, i samband med att en dödsskjutning ägde rum i Vårberg. Förskolan revs sedan och nu är planen att ersätta den med en ny förskola på åtta avdelningar.

För att bevara så mycket som möjligt av förskolegården föreslås den nya förskolan ha två våningar. Planerna är nu ute på granskning och kan ses på Medborgarkontoret i Skärholmen. Fram till den 25 september går det att lämna synpunkter.

Skiss. Så kan den nya förskolan på Ekholmsvägen 133 se ut. Foto: HMXW Arkitekter (illustration)