FRAMTID. Ulla Pålsson är stolt över arbetet som hon och hennes medarbetare har gjort i Botkyrka och känner tillförsikt inför utmaningar i sitt nya jobb.

Chef avgår i protest mot stängningarna

När mötesplatserna för unga vuxna stängd var enhetschefen Ulla Pålsson tyst. När hon nu lämnar kommunen kommenterar hon kritiken: ”Sättet de lades ner på var inte värdigt”.

  • Publicerad 07:30, 17 jun 2019

Efter misstankar om kopplingar till kriminalitet och kritik mot dålig måluppfyllnad stängde Mötesplatserna för unga vuxna i våras. Och i förra veckan tackade enhetschefen Ulla Pålsson för sig.

Hennes avskedsansökan är ett direkt resultat av stängningen.

– Det är inget självändamål att mötesplatserna ska finnas. Men sättet de lades ner på, det var inte värdigt, säger hon.

Hon har varit med från början och kom som nybakad socionom till Botkyrka redan för 37 år sedan, för att kartlägga det så kallade Brogänget i Storvreten. 1998 kom uppdraget att starta ”lilla Fryshuset” i Fittja.

– Det var ungdomarna själva som kom med förslaget. Det här var i svallvågorna efter Fittja boys och det var tydligt att om vi inte gjorde något åt ungdomssituationen så skulle otryggheten öka.

Fånga upp unga kriminella

Hon och Yilmaz Zengin hamnade vid rodret för att skapa en verksamhet där alla skulle få vara med. Ett brett spektrum, från ”vanliga” ungdomar till de som behövde hjälp att bryta ett destruktivt liv.

– Vi skulle bland annat jobba direkt mot unga kriminella och fånga upp dem. Och det var ju utmanande, för vi ville inte få stämpeln att vi var ett hus för kriminella utan ett som var öppet för alla.

Men det var precis den stämpeln som kladdade sig fast på Ungomens hus, trots att siffrorna visade hur unga kriminella fick arbeten och färre lagfördes i området.

Oppositionsrådet Stina Lundgren (M) har hävdat att det där skett rekrytering till kriminalitet på mötesplatserna, speciellt i Fittja, och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har sagt att det inne på mötesplatserna har skett ”aktiviteter som förekommer i droghandelns närhet”.

Även polisen har varit kritisk.

– Vi ser att killarna som sköter knarkhandeln i centrum går in där nästan varje dag, tar en macka, spelar spel och snackar lite med personalen. Är detta vad skattebetalarna vill ha? Vad blir det för resultat, sade Martin Lazar, områdespolis i Fittja, till BotkyrkaDirekt förra året.

MOTSTRIDIGT. En ny mötesplats hade just öppnat i Hallunda-Norsborg och en ny planerades i Storvreten när beskedet kom att allihop skulle stänga. Så motsägelsefulla beslut på kort tid riskerar att rasera ungdomars tillit till vuxenvärlden och myndigheter, menar enhetschefen Ulla Pålsson. Foto: Claudio Britos

Men att huset tagit ställning mot kriminalitet har för Ulla Pålsson varit självklart. Personalen var tränad att ha koll på alla som passerar in genom dörrarna och att kontrollera att inget kriminellt sker, göms eller planeras, menar hon.

– När det varit polisrazzia uppe i centrum har Yilmaz ibland stått i dörren och motat bort folk som ville komma in. Inte in här, gå och möt polisen istället!

Kom de som sålde knark i centrum in och åt mackor i huset?

– Det kan nog tänkas. Många har också kommit och bett om hjälp att bryta sitt destruktiva liv. Allt är inte svart eller vitt eller ”en gång kriminell, alltid kriminell”. Vi måste våga tro på att människor kan förändras.

Pengarna tog slut

Men när de statliga pengarna som tidigare finansierat Ungdomens hus tog slut tappade de sin koppling till socialförvaltningen och blev i stället del av kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget förändrades och det socialt förebyggande arbetet försvann.

– Senare fick vi kritik för att vi inte nådde målen för jobb och sysselsättning. Problemet var bara att vi hade inga sådana mätbara mål, det ligger på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, säger Ulla Pålsson.

Trots kritiken fanns intention att öppna fler mötesplatser. Pengar fanns avsatta i kommunbudgeten för 2018 och i Hallunda-Norsborg och i Storvreten samlades ungdomar för att skapa de nya efterlängtade mötesplatserna.

Men så plötsligt under hösten kom beskedet att de skulle stänga. Istället för öppna mötesplatser skulle pengarna läggas på schemalagda aktiviteter. En blixt från klar himmel och ett svek mot ungdomarna, menar Ulla Pålsson.

– Ungdomarna mobiliserade sig i tron att politikerna lyssnat på dem. Och sedan kommer beskedet att allt ska stängas. Det är ett övertramp som heter duga.

Politikerna vände sig aldrig till förvaltningen för att berätta om sina planer eller få deras perspektiv på situationen.

– Önskvärt hade varit att politiken hade agerat utifrån Botkyrka kommuns värdegrund och utifrån grundtanken om delaktighet och transparens. Det vill säga delat bekymren med oss, säger hon.

Att du slutar, är det direkt kopplat till det här?

– Absolut. Inte till faktumet att man lägger ner mötesplatserna. Men hur. Jag har helt enkelt inget förtroende för politiken. Och då kan jag inte vara kvar.

BESLUT. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) säger att det varit många samtal om vad som behövs göras med verksamheten på mötesplatserna för unga vuxna: "Men så småningom måste man fatta ett beslut". Foto: Petter Beckman

STUDIE. Forskare på Södertörns högskola har tittat på vikten av öppna mötesplatser för unga i ytterstadsområden. De menar att det är viktigt att dessa drivs i samverkan med ortens unga medborgare, inte minst tjejer som ofta är osynliga i stadsutvecklingsprocesser och underrepresenterade på öppna mötesplatser. Foto: Arkivbild

Forskare: Häng är bra för hälsan

Det är viktigt med häng. Det hävdar forskare på Södertörns högskola som är kritiska till stängningen av Botkyrkas mötesplatser för unga vuxna.

– Det är viktigt med det informella umgänget, med hänget. Det har betydelse för vårt sociala kapital och för vårt välmående, säger Sara Ferlander som är docent i sociologi på Södertörns högskola.

Hon och en grupp forskare har tillsammans tittat på stadsutveckling i förorter och sett att just mötesplatser som kräver varken pengar eller aktivitet har ett särskilt värde. Särskilt för unga personer med resurssvaga föräldrar.

Schemalagda aktiviteter

De schemalagda aktiviteter som nu kommer ersätta mötesplatserna i Botkyrka täcker inte hela behovet, menar Sara Ferlander. Schemalagda aktiviteter är bra, men i områden där många bor trångt behövs det även platser där man kan träffa vänner utan att behöva delta i en organiserad aktivitet.

I en debattartikel i tidningen Samhällsbyggaren har Sara Ferlander och hennes kollegor skrivit om vikten av öppna mötesplatser för unga i ytterstadsområden.

"Många mötesplatser för ungdomar och unga vuxna arbetar, fritids- och ungdomsgårdar, arbetar med att skapa relationer och tillit till och mellan unga, att stärka dem och låta dem utveckla sina resurser – sin sociala kompetens och sitt sociala kapital. Det arbetssätt som är karaktäristiskt för öppna mötesplatser för unga har visat sig framgångsrikt när det gäller både att arbeta brottsförebyggande och att få unga till utbildning och sysselsättning", skriver de.

Uppmuntrar kommuner att driva mötesplatser

I debattartikeln uppmanar de kommuner att utveckla och driva dessa mötesplatser tillsammans med lokala aktörer och ortens unga medborgare, inte minst tjejer och unga kvinnor som ofta är osynliga i stadsutveckling och underrepresenterade på öppna mötesplatser.

Ebba Östlin (S) håller med om att det finns en poäng med offentliga platser där man inte behöver betala för att vara. Men dessa behöver inte vara mötesplatserna för unga vuxna.

– Platser där det bara är unga personer blir också öppna för andra krafter. Det vi har gjort kring torget i Fittja med ny konsthall och bibliotek är för att stärka de goda krafterna i området och där blandar vi åldersgrupper. Det är viktigt, säger hon.

Förlorar man inte det förtroende som byggts upp mellan personal och besökare när man stänger mötesplatserna istället för att utveckla dem?

– Vi valde att lägga om hela verksamheten, eftersom vi inte sett att verksamheten har svarat upp mot de uppdrag vi gett dem. Det fanns ett stort förtroendekapital men man kan fundera på vilket sätt och på vems villkor det förtroendet användes.

Pratade ni med med verksamheterna om problemen ni såg innan ni fattade beslut om stängning?

– Ja, det fördes en dialog. Och genom åren har vi många gånger pratat om vad som behövt ske i verksamheten. Det är få verksamheter som vi har gett så många tillfällen att svara upp mot det politiska uppdraget. Men så småningom måste man fatta ett beslut.

Detta har hänt:

Tidigare fanns tre mötesplatser för unga vuxna i Botkyrka. En i Fittja, en i Alby och en i Hallunda-Norsborg. Ytterligare en planerades i Storvreten och hade redan hunnit smygstarta, när beskedet kom:

Den 25 oktober förra året meddelade kommunledningen att alla mötesplatser ska stänga.

Istället för mötesplatserna ska kommunen utöka sitt uppsökande arbete mot unga vuxna utan gymnasieexamen och jobb och socialnämnden ska få mer pengar för att hjälpa unga ut ur kriminalitet. Schemalagda aktiviteter ska erbjudas unga vuxna, men ingen öppen verksamhet.

Fritidsgårdarna ska även få mer pengar för att satsa på att förbättra sina verksamheter och jobba förebyggande.

Visa merVisa mindre