Foto: Mostphotos

Chefer petas efter snöröjningshaveri

Två chefer har fått lämna sina jobb efter att upphandlingen av snöröjningen i Huddinge havererat, skriver Mitt i Huddinge. Nu står kommunen utan avtal. Om det skulle snöa i natt? "Vi har otillräcklig kapacitet", säger tekniska direktören.

  • Publicerad 15:33, 4 okt 2019

I Sundsvall, 40 mil norrut, orsakade ett plötsligt kraftigt snöfall stora problem i trafiken i dag. Samtidigt står Huddinge kommun utan ett avtal med några snöröjare. Upphandlingen av snöröjningen har nämligen havererat, rapporterar Mitt i Huddinge.

Vad händer om det kommer ett kraftigt snöfall i natt?

–  Vi har egen personal till viss del. Vi har också några utförare kontrakterade på vissa områden. Men i nuläget har vi otillräcklig kapacitet tills vi har gjort en ny direktupphandling, säger Lars Fladvad, tillförordnad teknisk direktör i Huddinge kommun.

När kommer ni gå i mål med upphandlingen?

– Jag kan inte säga exakt när vi kommer gå i mål, men direktupphandlingen kommer att slutföras inom ett par veckor. Vi har redan haft möte med flera tänkbara leverantörer och flertalet har varit positiva.

Den nu havererade upphandlingen pågick under sommaren. När endast två giltiga anbud kom in, varav båda var betydligt dyrare än tidigare år revs upphandlingen upp.

– Det var inte lyckosamt och det gjordes inte på ett bra sätt. Eftersom upphandlingen dröjde och samtidigt var så komplex var det få som valde att lägga anbud. Vi har haft kroniska problem med upphandlingar på förvaltningen. Jag tror Huddingeborna kan känna igen sig i problemen med sandsopningen och återkommande problem med vinterunderhållet, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Chefer petades

På grund av problemen har den politiska ledningen valt att byta ut både direktören på miljö- och bygglovsförvaltningen och stadsmiljöchefen.

– Det har brustit i ledarskapet på båda de här posterna. Upphandlingarna är en del, mindre lyckade rekryteringar är en annan och sedan har nämnden sedan flera år tillbaka gett förvaltningen tydliga grundläggande uppdrag som aldrig har genomförts.

Oppositionen i Huddinge är kritiska till hur den politiska ledningen har hanterat ärendet.

Oppositionen kritisk

– Christian och den styrande koalitionen har drivit igenom det här förslaget och när det inte blir bra skyller man ifrån sig. Det är inte att ta ansvar för kommunens verksamhet, säger Anders Lönroth (MP), oppositionsråd och vice ordförande i klimat- och miljönämnden.

Förra året blev snöröjningen 18 miljoner kronor dyrare än vad kommunen budgeterat (35 miljoner), enligt Mitt i Huddinge. Eftersom snöröjningen inte hade fungerat och nämnden drogs med underskott fattades beslut om en ny form av avtal i juni. Det var det som låg till grund för den nu havererade upphandlingen.

Den politiska ledningen valde att anta det billigaste av två alternativ. I det alternativet skulle man vänta längre (till ett djupare snödjup) innan man påbörjade snöröjningen. Oppositionen kritiserade alternativet som de menade skulle medföra risker för person- och trafikskador samt öka behovet av extra åtgärder, så som sandning.

"Vi kan slå fast att underlagen inför detta beslut som ska sträcka sig fyra år varit otillräckliga, förvirrande och om tid för bordläggning hade funnits, så hade vi haft tid att klargöra vilka siffror och uppgifter som gäller", skrev oppositionspartierna i sin reservation.

Ottosson hoppas på nystart

Nu tror Christian Ottosson på en nystart som snabbt kan ge resultat.

– Vi har precis fått in flera nya chefer på förvaltningen och jag tror starkt på det nya ledarskapet. Nu gör vi en nystart för stadsmiljöfrågorna och det finns redan flera förslag på förbättringar som jag tror kommer bära frukt.

– Förra vintern sticker ut i alla jämförelser. Det blev väldigt dyrt vilket visar att det var ett dåligt avtal. Det var viktigt att komma ur det avtalet. Den nya ledningen visar upp större kompetens i de här frågorna, så jag tror inte att vi kommer hamna där igen, säger Christian Ottosson.