Benjamin Dousa (M) vill förbereda Rinkeby-Kista på sämre ekonomiska tider för stadsdelen. Foto: Ylva Bergman

Chefernas kontor slopas när stadsdelen sparar

Rinkeby-Kista förbereder sig för sämre ekonomiska tider. I det nya budgetförslaget blir bland annat cheferna utan egna kontor.

  • Publicerad 10:18, 5 dec 2019

Den 19 december fattar stadsdelsnämnden beslut om verksamhetsplan och budget för 2020. I år stramas stadsdelsförvaltningens ekonomi åt centralt, där man räknar med att kunna göra besparingar om sammanlagt cirka 4.5 miljoner kronor.

– Stadsdelen förbereder sig för sämre ekonomiska tider och vill prioritera kärnverksamheter som förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Därför försöker vi dra in på våra egna kostnader och tighta till där det går, säger Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

För att kunna göra det föreslås besparingar på administrativa kostnader, bland annat lokaler, vilket i praktiken innebär att stadsdelens chefer kommer inte längre ha egna kontor. På så sätt räknar man med att kunna spara in ungefär 1.7 miljoner kronor.

– Det blir en lokaleffektivisering helt enkelt. Ledningen flyttar till öppna kontorslandskap, vilket gör att utrymme frigörs. Man sparar kvadratmeter och kan flytta in andra verksamheter där, säger Benjamin Dousa.

Två tjänster i stadsdelsdirektörens närhet kommer att försvinna, bland annat direktörens assistent, genom vilka stadsdelen räknar med att spara cirka 1.4 miljoner kronor.

Även de administrativa tjänsterna på förvaltningen ses över.

– Vi vill optimera arbetet och effektivisera tjänsterna, där målsättningen är att spara in ytterligare cirka en miljon, säger Benjamin Dousa.

Stadsdelen kommer slutligen att dra ner på intern representation och IT-kostnader till en summa av 400 000 kronor.

– Allt det här sammantaget innebär att Rinkeby-Kista, till skillnad från många andra kommuner runt om i landet, kommer att slippa göra avkall på välfärden i sämre ekonomiska tider. Det är vi stolta över, säger Benjamin Dousa.

Stockholm Direkt