VINNARNA. Magnus Persson på parkeringsplatsen i Västra skogen - här finns de bilburna vinnarna. Foto: Anna Liljeqvist

Chockhöjning av p-avgifterna i höst

Det blir ska dyrare att parkera på Solnas gator. Höjningarna genomförs redan i höst.

  • Publicerad 13:22, 10 apr 2019

Med det här systemet hoppas vi kunna skapa mer plats åt exempelvis fotgängare och cyklister

ÄNDRAS. Taxorna höjs och servicedagarna försvinner i juli månad. Foto: Leif Oldenburg

Det handlar inte om några små höjningar när Solnas nya parkeringssystem nu presenteras. I stort sett samtliga taxor i gaturummet höjs – vissa så mycket som 100 procent.

Att parkera bilen en timme på en gata nära Solna centrum kommer exempelvis från den 1 oktober kosta 20 kronor i timmen mot 12 kronor i dag. En timmes parkering i arbetsplatsområden som Solna strand och delar av Gustav III:s Boulevard i Frösunda höjs från dagens 10 kronor i timmen till 20 kronor. Även avgifterna för boendeparkering höjs, från 300 kronor i månaden till 400 kronor.

Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C) hoppas att det nya parkeringssystemet ska skapa mer plats i Solnas gaturum.

– Redan i dag är det trångt på gatorna samtidigt som det finns gott om oanvända garageplatser. Med det här systemet hoppas vi kunna skapa mer plats åt bilar som rör sig samt fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, säger han.

Merparten av garageplatserna i Solna är i dag privatägda. En garageplats hos den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten i exempelvis Hagalund eller på Västra vägen kostar 850 kronor i månaden.

Vinnare finns

Det är svårt att hitta bilburna vinnare när det nya parkeringssystemet införs. Men i Västra skogen sänks avgifterna för timparkering när området i fortsättningen klassas som bostadsgata i stället för som nu centrumgata. Det kan också betyda att de avgiftsbelagda besöksparkeringarna kan bli tillgängliga som boendeparkeringar på kvällstid.

– I min värld kan det bli så men det kommer tydliggöras framöver, säger Magnus Persson.

Taxorna för nyttoparkering höjs också – liksom kraven.

– Solna har tidigare haft väldigt tillåtande regler för vem som kan få tillgång till nyttoparkering. Nu skärper vi upp kraven.

Det blir även glesare mellan parkeringsautomater på Solnas gator. Över hälften av alla köp av besöksparkering sker redan i dag via app. När automaterna nu uppdateras ska cirka en tredjedel försvinna.

– Vi kommer att ta hänsyn till gångavstånd och vilka som används mest, säger Magnus Persson.

De omdiskuterade servicedagarna försvinner under semestermånaden juli – men först nästa år.

De nya avgifterna för parkering behandlas vid tekniska nämndens nästa möte den 17 april. Den 27 maj ska kommunfullmäktige ta ställning till de nya taxorna som föreslås börja gälla från den 1 oktober i år.

Inga servicedagar i juli månad

Här är de nya taxorna

Boendeparkering

Före                                                                

750 kr/kvartal - höjs till 1 000 kr/kvartal

300 kr/månad - höjs till 400 kr/månad

20 kr/dygn, sedan 3 kr/h - höjs till 40 kr/dygn, sedan 6 kr/h

Besöksparkering

Taxa A: 8 kr/h, max 80 kr dygn – höjs till 12 kr/h, max 96 kr/dygn

Taxa B: 10 kr/h – höjs till 20 kr/h

Taxa C: 12 kr/h – höjs till 20 kr/h

A = bostadsgator, B = arbetsplatsområden, C = centrumgator

Nyttoparkering

5000 kr/år + moms - höjs till 7500 kr/år + moms

Förändringarna föreslås träda i kraft från den 1 oktober 2019.

Stockholm Direkt