Smitta. Flera elever i Stockholms stads skolor har bekräftats smittade av coronavirus. Foto: Mostphotos

Coronafall på flera skolor i Stockholm

Flera elever på Stockholms stads skolor har bekräftats smittade av coronaviruset. Men enligt staden håller skolorna öppet som vanligt.

  • Publicerad 09:04, 9 mar 2020

På måndagen har ytterligare 14 nya fall bekräftats smittade av coronaviruset i Stockholms län. Det innebär att nu totalt 115 personer har insjuknat av covid -19 inom Region Stockholm.

Under helgen har det även bekräftats att elever inom Stockholms stad skolor har smittats av viruset.

Detta står nu klart efter provtagningar.

Stockholms stad vill inte uppge vilka skolor det handlar om med hänvisning till sekretess inom förskola och skola. Men enligt staden har alla berörda fått särskild information och åtgärder har vidtagits utifrån omständigheter i de enskilda fallen.

Skolor fortsatt öppna

Stockholms stad bekräftar på måndagen för StockholmDirekt att alla skolor hålls öppna som vanligt.

Vidare uppger staden att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att arbetet leds av Smittskydd Stockholm, som bedömer och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Barn som är friska uppmanas därför att gå till skolan. De som ändå väljer att håla sina barn hemma måste ansöka om ledigt, enligt staden.

Staden har ni nuläget ingen närmare information om vilka åtgärder som vidtas eller hur undervisningen påverkas i de berörda fallen.

Förra veckan valde dock flera skolor i regionen, bland annat i Danderyd, Nacka och på Campus Manila på Djurgården att gå emot Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stänga till följd av corona-oro sedan det bekräftats fall på skolorna.

De är nu öppna som vanligt igen.

Smittspårning pågår

Smittskydd Stockholm uppger att information om var de 14 nya personerna som bekräftats insjuknade i länet har smittats.

Hittills visar sammanställningen att 101 har smittats i Italien eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Italien. Åtta fall har smittats i Iran eller haft kontakt med smittade som varit där och ytterligare en har smittats i Europa. Fem fall uppges samtidigt vara under utredning.

Totalt har hittills 1600 personer testats för coronavirus i Stockholmsregionen. Av dessa har 560 utförts av mobila provtagningsteam.

– Det här är en situation som vi tar på stort allvar. Eftersom viruset inte funnits tidigare finns det ingen som är immun mot det här viruset. Därmed finns det en risk för att spridningen kan bli bred och drabba många personer. Det är de som är äldre och/eller med andra underliggande sjukdomar som kan få mer allvarliga konsekvenser om de blir smittade, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Texten uppdateras

Föräldrar frågande efter skolans rekommendationer om corona

Så hanterar närakuten coronaviruset

Tre skolor i Danderyd stängs efter coronasmitta

Riktlinjer för Stockholms stads skolor

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

Källa: Stockholms stad

Smittspårning av coronaviruset i Stockholm

Finns det misstanke om smitta på en skola är det Smittskydd Stockholm som ansvarar för att individen får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta ansvarar för vård.

Om en elev eller personal på skolan upptäcks med infektionen görs en normal smittspårning av smittskyddsläkare, som bedömer om någon elev eller personal behöver vara hemma eftersom hen varit utsatt för smitta.

Om en person hittas i smittspårningen får den personen instruktioner att vara hemma med självkarantän.

Om man inte blir kontaktad av Smittskydd Stockholm betyder det att Smittskydd Stockholm bedömt att man inte har varit utsatt för smittrisk.

Källa: Stockholms stad

Det ska du göra om du misstänker smitta

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller norra Italien. För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.

Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Källa: 1177