Byggprojekt. Utbyggnaden av Bromma blocks pågår för fullt. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Cykelbanor leds om när rör grävs ned i Bällstaviken

I samband med att fjärrkyla ska dras till Bromma Blocks framtida kvarter, kommer gång- och cykelbanor behövas ledas om några månader framåt.

  • Publicerad 16:44, 24 okt 2019

Lyftkranarna och grävskoporna avlöser varandra när arbetet med att bygga ut Bromma Blocks pågår för fullt. Det nya kvarteret Hangar 5 ska ha plats för kontorslokaler, hotell, butiker och träningsanläggning.

Nästa bygge vid Bromma Blocks drar igång

Nu påbörjas nästa steg i bygget. Företaget Norrenergi ska i nästa vecka börja förberedelserna med att montera rör på botten av Bällstaviken som ska leda fjärrkyla till det nya kvarteret. Rören ska gå från Solnaverket i Solna strand till Bromma Blocks, och på så sätt förse lokalerna med luftkonditionering.

– Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme, men att vi då distribuerar kallt vatten i rören under marken. Kylan tas till vara av kylcentralen i fastighetens källare, säger Monica Vilhelmson, kommunikationschef på Norrenergi.

Påverkar båda sidorna av viken

För att detta ska gå kommer gång- och cykelbanorna längs Ulvsundavägen närmast Bromma Blocks kommer att ledas om i cirka två månader.

– Det görs precis bredvid den befintliga gång- och cykelvägen, på en sträcka av cirka 35 meter, säger Monica Vilhelmson.

Men även strandpromenaden längs Bällstaviken på Solnasidan kommer att behöva stängas av i samband med bygget. Det innebär en omdirigering genom skogen vidare mot Alphyddevägen. Själva trafiken över Huvudstabron kommer inte att påverkas.

– Det kommer att ske med start torsdag den 31 oktober, för att sedan öppnas upp igen i slutet av januari nästa år, säger Monica Vilhelmson.

Kvarteret Hangar 5 beräknas vara klart 2021.