Foto: Karin Nilsson

Cyklister får bilfiler på Långholmsgatan

Mindre plats för bilister och bussar. Nya körfält för cyklister. Så kan Långholmsgatan bli ett grönare och säkrare pendlingsstråk. Men köerna på broarna väntas växa.

  • Publicerad 12:30, 23 jan 2015

Den dånande trafiken på Långholmsgatan klyver Hornstull i två och går som en barriär rakt genom bostadsområdet.

Att det är en av Södermalms tyngst trafikerade gator är inget nytt, men när cyklisterna på sträckan också blir fler och fler ifrågasätts bilismens dominans allt mer.

Det passerar inte längre bara runt 28 000 motorfordon på Långholmsgatan varje dygn. I dag är en av bilgatunätets huvudgator dessutom ett av stadens mest använda cykelstråk. Trots det saknas det helt lösningar för cyklister på en stor del av sträckan.

Två nya cykelkörfält

Nu i vår kommer trafikkontoret med ett förslag på förändring. I stora drag bygger lösningen på att det skapas två nya breda cykelbanor på Långholmsgatans båda sidor.

På östra sidan görs kollektivtrafikfältet om till cykelbana och bussar och bilar får sen samsas i två körfält istället för dagens tre. På västra sidan tas ett bilkörfält över av cyklisterna.

– Det går inte att göra gatan bredare så vi tittar på att ta ett körfält från körbanan och ge det till cyklisterna för att de ska få en säker och framkomlig väg utan att det sker på bekostnad av fotgängarna, säger Erik Hammarström, trafikplanerare på trafikkontoret.

Risk för köer

De nya cykelbanorna kommer att sträcka sig mellan Västerbron och Folkskolegatan.

– Vi får en mindre kapacitetsförsämring för bilarna som gör att köerna i området kan förlängas men vi räknar med att de kan sväljas av Västerbron och Liljeholmsbron, säger Erik Hammarström.

Effekten på bussarnas framkomlighet bedöms av trafikkontoret bli mindre eftersom fordon som ska lasta av och felparkerade bilar gör att många busschaufförer redan i dag kör ute i bilkörfältet på östra sidan.

Trängselskatt höjs

Trafikkontoret tror inte att minskad plats för bilister kommer leda till att fler väljer bort bilen eller kör andra vägar. Men tidigare bedömningar pekar på att förändringen kan leda till att hastigheterna går ner och att utsläppen på gatan därmed också minskar. Fotgängarna väntas också få en mer trafiksäker miljö.

– Vi kommer titta på hur stadsmiljön kan förbättras, till exempel kan plantering av träd göra att gatan upplevas som mjukare än idag. Men vad gäller bilarnas antal så tror vi att en höjd trängselskatt 2016 får en större effekt än vårt förslag, säger Erik Hammarström.

Bättre cykelnät

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tror också att ett bättre cykelnät kan minska bilismen. Han är positiv till förslaget.

– Långholmsgatan är en viktig länk i cykelinfrastrukturen, både för pendelcyklister och boende i området. Här behöver vi en bättre och lugnare trafikmiljö. När vi gör om gatan så kommer vi bli av med en del av den röriga miljön och det blir tryggare för alla trafikanter, säger Daniel Helldén.

Nästa år väntas projektet dra igång och bli klart.

Så många kör på Långholmsgatan

Varje dygn passerar runt...

10 500 cyklister

710 bussar

27290 bilister och övrig trafik

Ny trafiklösning

Trafikkontoret väntas lägga fram ett förslag till omläggning av Långholmsgatan till politikerna i trafiknämnden i mars.

När nämnden fattat ett genomförandebeslut kan arbetet med gatan påbörjas.

Trafikkontoret hoppas kunna genomföra hela projektet under 2016.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.