Cyklister får ny väg rakt över torget i City

Raka spåret. Nu är det klart hur den nya cykellösningen vid Gustav Adolfs torg ska se ut.

  • Publicerad 14:50, 2 okt 2018

Det var i juli som Fredsgatan stängdes av för biltrafik eftersom polisen, säkerhetspolisen och Regeringskansliet vill göra området kring Rosenbad säkrare.

I dagsläget är avspärrningarna temporära med bland annat bommar och olika större föremål, men tanken är att de ska ersättas av höj- och sänkbara pollare framöver vilket Statens Fastighetsverk ska stå för.

Biltrafiken leds sedan i somras om på andra gator medan cyklister har fått köra rakt fram på en nu bilfir gata. Men hur cykellösningen mellan Fredsgatan till Operan skulle se ut var något stadens skulle kolla på.

Nu har man gjort det. Raka spåret är svaret.

Cykelbanan kommer gå över torget innan den ansluter till cykelbanan vid Operan, som just nu byggs om, och vara minst tre meter bred enligt Joakim Boberg, cykelsamordnare på trafikkontoret.

– Det ska bli raka spåret. Merparten av de andra åtgärderna är redan klara, alla trafiksignaler har till exempel tagits bort. Cykelbanan kopplar sedan till det pågående investeringsprojektet att förbättra för cyklister och gående från Gustav Adolfs torg, Operan till Nybroplan, säger Joakim Boberg.

Arbetet med cykelbanan över torget ska både inledas och avslutas i höst.

FRÅN HIT TILL DIT. Det ska dras en ny cykelbana över Gustav Adolfs torg från Fredsgatan sedan den gatan stängts för biltrafik. Foto: Per Brandt

Ny cykelbana. Den nya cykelbanan ska dras rakt över Gustav Adolfs torg. Foto: Hitta.se © Lantmäteriet/Metria

Detta görs på sträckan

Detta görs just nu på sträckan Gustav Adolfs torg - Jakobs torg

Cykelbanans bredd ökas till 3,25 m och beläggs med asfalt.

Körbanans bredd minskas till 4,3 m.

Gångbanans bredd ökas för att ge plats för både gående och uteservering.

Möjligheten att köra runt Operan tas bort genom avstängning. Detta minskar biltrafiken in till Kungsträdgården och på Jakobs torg.

Källa: Trafikkontoret