KASSAKOR. Cyklister innebär stora samhällsvinster för Stockholm stad, visar en ny utredning. Foto: Sacharias Källdén

Cyklister kan ge miljardvinster till Stockholm

Om fler börjar cykla skulle Stockholmsekonomin spara in många miljarder. Det visar en ny utredning från Cykelfrämjandet.

  • Publicerad 08:10, 10 maj 2019

Idag är det cirka sju procent av alla resor i Stockholm som görs med cykel. Målet till 2030 är att det ska öka till 20 procent.

Total trafikröra vid Slussen i minst fyra veckor

Nu visar en ny utredning från Cykelfrämjandet och Region Stockholms cykelkansli vad detta skulle innebära för samhällsekonomin. Enligt deras uträkning värderas en ökning från 7 till 20 procent cykelresor till drygt 6 miljarder kronor. Detta tack var en minskning av antalet för tidiga dödsfall. 149 stockholmares liv kan nämligen räddas per år om cykelmålet uppnås 2030.

– Vi har länge vetat att det är lönsamt att investera i cykling. Detta visar svart på vitt att samhället har allt att vinna på att fler cyklar men det kräver att politiker investerar i cykelinfrastruktur. En ökad andel cyklister skulle innebära miljardvinster utifrån ett folkhälsoperspektiv, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren i ett pressmeddelande.

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

De stora folkhälsovinsterna handlar bland annat om färre för tidiga dödsfall samt att ett minskat antal personer riskerar att få hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Enligt den regionala cykelplanen handlar det om cirka 2,3 miljarder kronor som måste investeras för att bygga ut cykelvägnätet för att nå målen till 2030.

Cykling i Stockholm

Cykelandel av alla resor
2019: 7 procent
2030: 20 procent (målet i den regionala cykelplanen)

För tidiga dödsfall som kan undvikas tack vare cykling
2019: 53
2030: 149 (målet i den regionala cykelplanen)

Samhällsekonomiska vinster av cyklingen
2019: 2,2 miljarder
2030: 6,2 miljarder (målet i den regionala cykelplanen)