SNART KLART. Arbetet på Värtavägen har snart pågått i ett år. Foto: Per Brandt

Då är bygget på Värtavägen klart

I nästan ett års tid har det arbetats på Värtavägen. Men nu lider projektet mot sitt slut enligt staden.

  • Publicerad 11:52, 5 jul 2018

Arbetet med att bygga ny cykelbana längs Värtavägen har stökat till det rejält i trafiken i snart ett års tid med avstängda körfält och ändrade rutter för buss 1. Målet har varit att arbetet ska vara klart ”i sommar” och nu har staden tidplanen för projektet klar.

Nytt strul på drabbade busslinjen

Delar av korsningen Värtavägen/Valhallavägen har öppnat för trafik men arbetena i de yttre delarna av korsningen kommer pågå sommaren ut enligt trafikkontoret.

Sträckan mellan Valhallavägen och Furusundsgatan kommer öppna för gång- och cykeltrafik under sommaren medan det är fortsatt enkelriktat för motortrafik tills projektet är klart.

Och när är då det? I slutet av augusti, enligt trafikkontoret. Då är planen att Värtavägen ska öppnas helt för trafik i båda riktningar, med den nya cykelbanan. Då ska även ettans buss kunna trafikera den normala sträckan igen är planen.