I sommar får den som felar pröjsa mer. Foto: Shaon Chakraborty

Då blir det dyrare att felparkera i Stockholm

Flera hundra kronor dyrare ska det bli för den som åker dit för att ha ställt bilen på fel plats eller som struntat i att betala p-avgiften. Nu är det klart från vilket datum den nya tuffa linjen ska gälla.

  • Publicerad 07:20, 13 apr 2017

Parkeringsböterna ska fungera avskräckande

Färre gatuparkeringar och högre p-avgifter följs snart av höjda avgifter för felparkeringar.

Från och med 1 juli i år ska det kosta 200 hundra kronor mer än i dag för den som åker dit för att till exempel ha stannat i ett cykelfält eller på en handikapplats. Ett sådant trafikfarligt fel är från och med då belagt med den högsta straffavgiften på 1 200 kronor.

LÄS ÄVEN Nya hårda tag mot bilisterna – så mycket dyrare blir det att felparkera

Den lägsta avgiften, för den som parkerat utan att betala biljett, höjs också med 200 kronor och landar på 750 kronor.

– Parkeringsböterna ska fungera avskräckande så att framkomligheten ökar genom att fler parkerar rätt. Stockholm har inte höjt felparkeringsavgifterna sen 2012 så nu är det dags att avgiften följer övriga prisutvecklingen, har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tidigare sagt om förändringen.

LÄS ÄVEN Organisationen: Stockholms nya p-avgifter strider mot de mänskliga rättigheterna

De borgerliga oppositionspartierna M, L, C och KD vill att den lägsta avgiften ska höjas med endast 100 kronor och reserverar sig.

Så blir de nya avgifterna

Avgiften för felparkeringar som anses vara trafikfarliga/hindrande höjs med 200 kronor från 1000 kronor till 1 200 kronor

Avgiften för trafikstörande/hindrande uppställning höjs med 200 kronor från 650 kronor till 850 kronor.

Avgiften för mindre trafikstörande uppställning höjs med 200 kronor från 550 kronor till 750 kronor.

De nya avgifterna börjar gälla den 1 juli 2017.

Ny lag bakom höjningen

Det är en ändring i lagen – förordningen om felparkeringsavgift – som trädde i kraft den 1 mars i år som möjliggjort en höjning.

Tidigare fick en kommun ta ut max 1 000 kronor för en felparkering – men nu har den högsta tillåtna maxtaxan höjts till 1 300 kronor.

Stockholm väljer alltså att höja samtliga avgifter utan att välj maxalternativet.

Beslutet att höja avgifterna har tidigare fattats av trafiknämnden och ska i kommande vecka fastställas i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige.