Bredda vägen. Till våren börjar bygget med E18 vilket kommer förändra tidtabellerna för busstrafiken. Foto: Hege Hellström

Då börjar bygget med att bredda E18

Nästa år börjar bygget med att bredda busskörfälten E18 mellan Danderyd och Arninge. Detta för att skapa bättre kollektivtrafik. Men under byggtiden får man förvänta sig förseningar.

  • Publicerad 11:26, 17 okt 2019

Utredningen är klar och snart börjar bygget med att göra om bussfilerna på E18. Planen nu är att bygga bredare och obrutna bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna.

Det finns redan kollektivkörfält längs sträckan men det är lite för smala och behöver breddas för att bli bättre och säkrare, uppger Mattias Broberg, projektledare på Trafikverket.

Det är nu bestämt att bygget kommer att starta våren 2020.

I dagsläget får bussarna bara köra 50 kilometer i timmen på vägen, då fälten är för smala på den totalt 11 kilometer långa sträckan.

Bilarna får köra i bussfilen

Själva vägbanan kommer dock inte att bli bredare, utan breddningen av fälten görs genom att Trafikverket bygger om mittremsan på E18. Under byggtiden kommer Trafikverket att stänga av delar av bussfilen.

– Tanken är att göra det mesta på sommaren då trafiken är mindre, men det kommer även ske arbeten under våren och hösten. Man kommer även sätta upp en betongbarriär mellan körfälten, säger Mattias Broberg.

På vissa sträckor kommer busstrafiken att köra i de vanliga bilfilerna.

Detta kommer skapa förseningar för bussresenärerna, främst under morgonrusningen, menar Arriva, som driver busstrafiken i Norrort.

– Det kommer att påverka under morgonrusningen mer än under eftermiddagsrusningen, då vi ser att alla åker mer under samma tid på morgonen, säger Ishak Dan, kommunikatör på Arriva.

Förändrade tidtabeller

Arriva arbetar just nu med att göra om tidtabellerna för de bussar som trafikerar E18.

– Det är ett jätteprojekt, vi måste planera om allt. Restiderna kommer bli längre, ungefär tio-femton minuter. När de blir längre kommer vi förmodligen även behöva fler bussar som trafikerar sträckorna, säger Ishak Dan.

Under bygget kommer Trafikverket även säkra vägen genom att bygga digitala tavlor, ett så kallat intelligent transportsystem (ITS), som ska visa gällande hastighet och minska olyckorna.

– Vi har sett att vanliga olyckor är upphinnandeolyckor. Systemet kommer att hjälpa till att styra trafiken och till exempel sänka hastigheten om en bil fått motorstopp längre fram, säger Mattias Broberg på Trafikverket.

Bygget ska vara helt klart 2022 men den största påverkan på buss- och biltrafik kommer att ske mellan våren 2020 och hösten 2021 då bussfilerna stängs under dagtrafik. Under resterande byggtid kommer arbetet att pågå nattetid.

Alla tider är dock preliminära och kan komma att ändras.

Stockholm Direkt