HOPPAR AV. Så här var delar av Ikanos projekt i korsningen Lindhagensgatan / Nordenflychtsvägen tänkt att se ut. Men nu har bolaget hoppat av enligt staden. Foto: Tengbom arkitekter Foto: Stockholm stad/Tengbom

Då börjar bygget vid bussdepån i Hornsberg

Staden tar ytterligare kliv mot att ersätta bussdepån i Hornsberg med bostäder, kontor och lokaler.

  • Publicerad 11:42, 10 feb 2020

Runt 750 ny bostäder, kontor, ett hotell och nytt parkeringsgarage, det ska ersätta bussdepån i Hornsberg i framtiden. Även en ny dubbelhall ska byggas vid Kristinebergshöjden. Planerna blir möjliga då SL:s nya bussdepå i Tomteboda står klar.

Här får Kungsholmen åtta nya kvarter – se bilderna

I slutet av 2019 antogs detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden och nu ska exploateringsnämnden ta beslut om att genomföra projektet och markförsäljningen. Bland byggherrarna finns Skanska, genom flera olika dotterbolag, Borätt och Familjebostäder. Men Ikano bostad har sent i processen valt att hoppa av sitt kvarter, med cirka 240 bostäder, och det ska därför markanvisas på nytt efter att detaljplanen vunnit laga kraft, enligt staden.

DELARNA. Längst till höger är tomten där bygget först kan börja, där ska det bli kontor. Foto: Stockholms stad

Beslutet om markförsäljningen beräknas att tas den 20 februari, sedan ska hela planen godkännas i Kommunfullmäktige under våren är planen.

Nytt stort bygge i Hornsberg kan starta nästa år

När det kan byggas? Går allt igenom, utan överklagan, blir den tidigare "blåljustomten" eller triangeltomten," vid Lindhagensgatan/på- och avfarten till E4 först ut. Där kan markarbeten komma igång redan i år i såna fall enligt staden.

Arbetet vid själva bussdepån dröjer något år till – och kommer sedan hålla på under många år. Sensommaren 2021 ska SL flytta ut, året därpå räknar staden att området saneras och arbeten med ledningar och gator börjar. Första inflyttning är beräknad till 2025, enligt den grova och i dagsläget osäkra tidplanen. Hela projektet beräknas vara klart om tio år, 2030.