Fem bolag har skrivit på stadens nya regler för elscootrar. Foto: Sacharias Källdén

Då börjar stadens krav på elscootrarna gälla

Parkeringsförbud och hastighetsbegränsning på vissa gator och zoner. Så vill staden styra upp elscootrarna, och nu har bolagen skrivit på den nya avsiktsförklaringen.

  • Publicerad 15:59, 14 maj 2019

Det var i slutet av april som staden tog fram en ny avsiktsförklaring för de elscooterbolag som rullat ut i stan.

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

Nu har fem bolag skrivit på avtalet och att de därmed ska följa de nya reglerna där bland annat parkeringsförbud i vissa zoner och hastighetsbegränsning finns med. något DiDigital var först att rapportera. Bolagen är Voi, Lime, Tier, Glyde och Ayo, det senare har inte rullat ut några fordon än men enligt uppgifter ska det ske under sommaren. I veckan lanserade även Moow sina elscootrar och där har staden nu kontaktat även det bolaget.

Miljömärkt elscooter-bolag rullas ut i Stockholm

Enligt överenskommelsen har nu bolagen två månader på sig att leva upp till kraven, det vill säga att i juli ska de nya reglerna gälla.

– Nu har fem aktörer signerat avsiktsförklaringen, vilket gläder mig. När nya aktörer etablerar sig tar vi kontakt även med dem med syfte att skriva under avsiktsförklaringen. Bolagen själva har stora fördelar av att samarbeta med staden, inte minst gentemot stockholmarna för att visa att de också vill bidra till att skapa ordning och reda i stadsrummet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i ett uttalande.

Den nya avsiktsförklaringen fick kritik från Socialdemokraterna bland annat för att det inte var ett juridiskt bindande avtal och partiet ville se en snabb utvärdering redan till innan sommaren.

Här är den nya avsiktsförklaringen

Parkeringsförbud

Här ska det inte gå att parkera en elsparkcykel, förutom vid speciella hotspots som staden tar fram:

✓ Gamla Stan med undantag av Munkbroleden och Skeppsbron.

✓ Odenplan

✓ Stadshusets gård och park

✓ Helgeandsholmen kring Riksdagen med undantag för längs Norrbro

✓ Sergels Torgs nedre plan

✓ Parkområdet i Rålambshovsparken

✓ Drakenbergsparken

✓ Medborgarplatsen

Hastighetsbegränsning

På följande platser ska elscootrarnas maxhastighet begränsas genom GPS-teknik, så kallad geofencing, till max 6 km/h.

✓ Drottninggatans gågata i hela sin sträckning

✓ Biblioteksgatans hela sträckning

✓ Götgatan, mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan

✓ Hela Gamla Stan med undantag för gator och cykelbanor på Munkbroleden och Skeppsbron.

Fler punkter från avsiktsförklaringen

Bolagen ska bland annat:

... informera sina kunder löpande om att man inte får köra elscooter snabbare än 6 km/h på gångbanor, gågator eller gångfartsområden. (Enligt transportstyrelsen får elscootrar framföras på gångbanor, i gångfart (5-7 km/h) om de uppfyller kraven för att klassas som cykel gällande effekt och maxhastighet. Det finns ett undantag i trafikförordningen som gäller bland annat el-rullstolar och "annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel", enligt transporstyrelsen.

... se till att deras personal inte ställer ut fordonen hindrande eller trafikfarligt och informera deras användare om detsamma.

... ha lättillgänliga kontaktuppgifter på minst svenska och engelska för att underlätta att anmäla en felparkerad elscooter.

... ska ta bort elscootrar som är trasiga eller obrukbara inom ett dygn från att bolaget får kännedom om detta. Fordonen ska också kontrolleras minst en gång per vecka.

... meddela staden om antalet elscootrar de har samt om hur det kommer att förändras minst var 14:e dag.

... ska uppmuntra användare att parkera sitt fordon i närmsta hotspot, genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel.

Staden ska bland annat:

... fixa så kallade hotspots, speciella parkeringsplatser för lån och parkering av elscootrar. Dessa är öppna för alla aktörer som skriver på avsiktsförklaringen

... aktivt informera invånare och besökare i Stockholm om vilka lagar och regler som gäller för elscootrar.

Visa merVisa mindre