Förvandlas. Områdesskiss över Vinsta-Johannelund, som planeras husera 5000 nya bostäder och 4000 arbetsplatser. Foto: Stockholms stad

Då går startskottet för 5000 nya bostäder i Vinsta

Tusentals nya bostäder, arbetsplatser, skolor och torg. Det är den första planen för hur Vinsta kan komma att förvandlas de kommande åren. I veckan ska politikerna fatta ett första beslut i frågan som kan få industriområdet att byta skepnad.

  • Publicerad 08:58, 16 mar 2020

Här är en yta som man kan få nytt liv i.

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad Foto: Sacharias Källdén

5000 bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, 4000 arbetsplatser, nya skolor, parker och torg. Det är den initiala planen för hur området vid Johannelunds tunnelbanestation och vidare upp genom Vinsta industriområde kan förvandlas i framtiden.

– Här är en yta som man kan få nytt liv i med både bostäder och lokalt näringsliv och som kopplar samman Hässelby och Vällingby, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

På torsdag 19 mars ska stadsbyggnadsnämnden ta upp Start-PM:et för området, alltså det första steget i en stadsbyggnadsprocess. I det börjar en struktur för området, som sedan ska resultera i en detaljplan, att mejslas fram. Området i Vinsta som berörs är runt 70 hektar stort.

– Det här är den absolut största processdelen med programarbetet, där man tittar på alla detaljer runt omkring så att vi kan få en bra stadsdel på plats. Vi har gått igenom arbetet och vi i majoriteten ser väldigt positivt på det, men vi får se på torsdag om andra partier har en annan uppfattning, säger Joakim Larsson.

Här kan Västerort få en helt ny stadsdel

Livlig stadsdel

Under våren 2020 fortsätter arbetet med Förbifart Stockholm i Vinsta, som beräknas vara klar 2030. Just närheten till Förbifarten hoppas staden kommer bidra till att göra området attraktivt.

– Idag är det är en väldigt öde plats nattetid men som ligger väldigt bra till med bra befintlig kollektivtrafik, säger Joakim Larsson.

I programarbetet kommer det ses över vilka verksamheter som finns i Vinsta industripark idag som har möjlighet att integreras med området. Stadens plan är att arbeta ihop med de befintliga verksamheter som finns i området.

– Man vill inte göra om samma misstag som man gjorde på 1960- och 70-talet när man byggde upp nya bostadsområden utan arbetsplatser. Vi vill verkligen bygga in tryggheten i området och göra det till en trygg övergång mellan stadsdelarna, säger Joakim Larsson.

Om ungefär ett år hoppas staden kunna starta med programsamråd kring detaljplanen och i slutet av 2021 eller början på 2022 hoppas man på ett godkännande av planen.

Hur stadsbyggnadsprocesser fungerar

Start-PM (Startpromemoria) är första steget för att ta fram en struktur vad man behöver göra och fattas av stadsbyggnadsnmämnden i samråd med exploateringskontoret.

Programarbetet väntas pågå i ungefär ett och ett halvt år.

Förslag till detaljplanen är resultatet av Start-PM.

Fastställande av detaljplan sker efter att det prövats i samråd och granskning.

På torsdag 19 mars tas beslut i stadsbyggnadsnämnden om att godkänna startpromemorian.

Visa merVisa mindre

Bra placering. Området ligger mellan Hässelby och Vällingby och anknyter bra till kollektivtrafiken. Foto: Stockholms stad.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt