Försenat. Utbyggnaden av Kårstalinjen mellan Täby kyrkby ­och Kragstalund skjuts upp ett år. Tågen går enligt vanlig tidtabell under 2019. Foto: Mostphotos

Då kan arbetet på Kårstalinjen påbörjas

Planen att bygga ut Kårstalinjen med dubbelspår skulle ha inneburit vissa trafikavstängningar längs linjen under 2019. Men nu skjuts arbetet upp ett år och de första avstängningarna blir till våren 2020.

  • Publicerad 11:45, 4 apr 2019

Den 8 april 2018 beslutade trafikförvaltningen att man ska rusta upp Roslagsbanans Kårstalinjne längs sträckan Täby Kyrkby–Kragstalund. Planen är bland annat att sätta in dubbelspår där för att minska förseningar och i framtiden möjliggöra tätare trafik.

Då står nya tågdepån klar i Molnby

Arbetet skulle ha påbörjats nu i sommar och inneburit att tågen som trafikerar sträckan skulle sluta gå under några månader.

Väntas bli klart om över två år

Nu meddelar SL att det här arbetet har skjutits upp ett år, med ny byggstart september 2019. Då görs de första förberedande arbetena, men dessa kommer inte påverka trafiken förrän april 2020.

– Anledningen är att järnvägsplanen för Roslagsbanan blev överklagad till regeringen och antogs därefter i oktober 2018, först då fick vi klartecken och det innebär konskevenser för tidsplanen. Det är för kort om tid för att få ut alla resurser för att påbörja arbetet, säger Elin Lindström på trafikförvaltningen och fortsätter:

– En till anledning till att det är försenat är att vi inte hade nån regering när det överklagades, det gjorde också att det drog ut på tiden.

Enligt den nya tidsplanen kommer sträckan Täby Kyrkby–Kragstalund stängas av april–nov år 2020 och juni-sep 2021.

Utbyggnaden förväntas vara helt klar hösten 2021.

Arbetena på Kårstalinjen

Dubbelspår ska byggas på sträckan Täby kyrkby ­ Kragstalund.

På sträckan kommer kommer även plankorsningar byggas om till planfria, vilket innebär bilbroar, järnvägsbroar eller gång- och cykelpassager över eller under järnvägen.

Mellan Vallentuna och Kårsta kommer bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen förbättras. I vissa fall byggs ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

I Ormsta och Lindholmen görs bullerskyddsåtgärder, liksom åtgärder på stationerna.

Vid Frösunda station och vid anslutningen till den nya depån i Vallentuna byggs mötesspår. (Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka.)

På några sträckor mellan Vallentuna och Kårsta kommer markförstärkningsåtgärder att utföras.

Källa: SLL

QUIZ: Hur bra koll har du på rondellerna i Norrort?

Nyheter ✓Platserna ✓Stilarna ✓Reglerna ✓Byggprojekten Ska du ut och köra i Norrortstrafiken kan du knappast undgå dem – rondellerna. Men vad har du lagt på minnet om dem? Minst fem rätt, annars får du ta bussen istället!fredag 14/6 16:59

Häng med en timme på playan i Näsaäng

Nyheter Vi tog tempen på Täbybadarna Häng på en timme på beachen! I vår artikelserie ”En timme i” hänger vi runt i en timme och fångar det som händer. Den här gången landade vi i Näsaäng och träffade badande barn och kitesurfare.fredag 14/6 16:53
Stockholm Direkt