Gasklockan, där den en gång stod. Det nya avtalet tas upp i exploateringsnämnden redan i kväll och i kommunfullmäktige i mitten av oktober. Foto: Sacharias Källdén

Då kan Gasklockan i Hjorthagen börja byggas

Stockholms stad och Oscar Properties har slutit ett nytt tilläggsavtal gällande gasklockan.

  • Publicerad 14:07, 23 maj 2019

Senast vi skrev om Oscar Properties projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden riskerade bolaget att stämmas av Stockholms stad. Marken där Gasklockan ska stå hade inte betalats och i Oscar Properties årsrapport 2018 framgick att bolaget är "beroende av förlängda obligationslån eller annan form av finansiering" för att kunna betala sitt bygge.

Men nu har bolaget och Stockholms stad tecknat ett tilläggsavtal gällande projektet som omfattar 300 lägenheter.

Marken för gasklockan ännu obetald

Avtalet preciserar bland annat byggrättens omfattning, tillträdestid och uträkning av köpeskilling. Det innebär att Oscar Properties har fått en förlängd tidsfrist att betala och tillträde till marken.

– Oscar properties får tillträde till marken den 31 oktober. I samband med det ska de också betala den köpeskilling som nu är preciserad, säger Staffan Lorentz, projektchef på exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden.

Sammanlagt handlar det om 38 500 kvadratmeter, varav 35 957 är byggrätt för bostäder och 2 543 för kommersiella ändamål. Köpeskillingen landar på närmare 592 miljoner kronor.

– Avtalet preciserar även hur mycket de kommer söka bygglov för. Det behövdes ett avtal som kommunfullmäktige kan fatta beslut om, säger Lorentz.

Det nya avtalet tas upp i exploateringsnämnden redan i kväll och i kommunfullmäktige i mitten av oktober.

Snart öppnar Stockholms nya kulturcentrum