BYGGE. Markarbetena vid Biltemas anläggning i Bredden har tagit längre tid än beräknat. Foto: Charlotte Arwedsson

Då öppnar Biltema upp portarna i Bredden

Trång tomt mellan E4 och Stockholmsvägen och på gränsen mellan två kommuner. Det har varit en del utmaningar för bygget av Biltema-anläggningen i Bredden. Men nästa sommar blir det invigning.

  • Publicerad 12:23, 16 mar 2019

Tomten har sin utmaningar med spontning och pålning.

SOMMAREN 2020. Ett år till får Väsbybor och andra Norrortsbor vänta på Biltema i Bredden. Foto: Charlotte Arwedsson

Många bilister har passerat tomten med Biltemas flaggor mellan E4 och Stockholmsvägen och undrat: Vad händer? När blir det klart?

Redan våren 2016 tecknade Biltema ett avtal med Profi Fastigheter om att öppna ett 8 000 kvadratmeter stort varuhus i Bredden. Men tre år senare finns ännu ingen byggnad i sikte.

– Tomten har sina utmaningar med spontning och pålning med mera. Fastigheten ligger precis i kommungräns (Sollentuna och Upplands Väsby) och det har inte varit enkelt att få besked om vilken kommun som ska anordna anslutning för vatten, avlopp och dagvatten. Dagvattenanslutningen diskuteras fortsatt mellan kommunerna, säger Daniel Wellbro, bygg- och etableringschef på Biltema Real Estate.

Komplicerat bygge

Bilden av ett lite mer komplicerat Biltemabygge än vanligt bekräftas av Lars Johannesson, vd på Lagans Byggnads som bygger flera av Biltemas anläggningar i Sverige, bland annat den i Bredden.

– Det är en trång tomt och därmed en trång byggarbetsplats. Vi spontar mot Stockholmsvägen, det vill säga sätter upp som ett stöd mot vägen. Det ska hålla mot Stockholmsvägen, säger han.

200 parkeringsplatser

När Biltemaanläggningen är klar kommer den att ha 200 parkeringsplatser, fördelade på 100 i entréplan och 100 i källarplan.

Varför valde ni att etablera er i Bredden?

– Närområdet i Bredden är under stark utveckling och tomten har ett väl synligt trafiknära läge med en enkel anslutning från E4, säger Daniel Wellbro.

Blir det fler anläggningar i Stockholmsområdet?

– Ja, vi tittar definitivt tittar på flera etableringar i Stockholmsregionen.

Biltemaanläggningar på gång just nu

Bredden (invigs sommaren 2020)
Haninge
Falköping
Lidköping
Avesta
Nässjö