Sköldungagatan. Här planerar Max Martin att öppna ett nytt musikhus. Foto: Näringsdepartementet / Albin Tingstedt

Då ska Max Martins exklusiva hotell klubbas

Detaljplanen som ska möjliggöra ett musikhus och hotell för världsartister på Östermalm är nu ute på granskning. Sedan ska den upp för beslut i nämnden.

  • Publicerad 14:30, 28 feb 2020

Den 24 april förra året kunde vi avslöja att världsstjärnan Max Martin öppnar ett "musikhus" för världsartister och, tillsammans med ägaren, utökar hotellverksamheten "Ett hem" på Östermalm. Det handlar om två hus på Sköldungagatan 4 och 6, där dagens detaljplan reglerar att det ska vara bostäder.

Max Martins exklusiva plan på Östermalm

När vi skrev om detta i oktober hade tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret tagit fram ett första förslag på en ny detaljplan för de här två husen, fastighet Sånglärkan 1, som utökar användningsområdet till kontor och hotell samt ett orangeri på gården.

Kan klubbas i vår

Nu har planen tagits ut för granskning, vilket är sista chansen att tycka till innan den ska upp för beslut i nämnden – vilket man räknar med sker den 23 april.

Därefter kan bygglov sökas. Stöter man inte på några hinder under processen skulle man teoretiskt kunna börja bygga redan i sommar.

Detaljplanen finns att ta del av i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 fram till den 17 mars samt på www.stockholm.se/detaljplaner.