Före. Så här såg Rotebroleden ut innan ombyggnationen, när det var 1+1 som gällde och inte två körfält i vardera riktning. Foto: Charlotte Årling

Då ska "nya" Rotebroleden vara klar

Flera körfält, nya trafikplatser och en längre gång- och cykelbana – snart är Rotebroleden som knyter samman Sollentuna och Järfälla färdig.

  • Publicerad 11:39, 14 jun 2019

Mellan Stäket i Järfälla och Rotebro i Sollentuna löper Rotebroleden, en förbindelse mellan E18 och E4. Innan ombyggnationen drog igång 2016 bestod vägen av 1+1 körfält, med en gång- och cykelbana som inte sträckte sig hela vägen.

När allt nu börjar bli klart ser det annorlunda ut. Bland annat har det blivit två körfält i båda riktningarna.

– Vi har byggt tre nya trafikplatser, och planskilda korsningar, vilket ökar trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Jan-Erik Gunnestedt, projektledare för Rotebroleden på Trafikverket.

För cyklister, som tidigare behövt cykla på bilvägen vissa delar av sträckan, finns nu en gång- och cykelbana längs med hela leden, som också ska få sensorstyrd belysning. För fotgängare finns broar och tunnlar på olika platser för att kunna korsa vägen.

Nu startar vägarbetet på Stäketleden

Ska bli klart i augusti

På Trafikverkets hemsida står det att allt skulle blivit klart under våren 2019, men än är alla bitar inte på plats.

– Vi håller på med färdigställning nu. De sista sakerna vi gör är att lägga topp och slitlager på två körfält, och sedan ska vi montera belysning, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Han fortsätter:

– I augusti ska vi vara klara. Det finns alltid saker man stöter på längs vägen, men vägen går att trafikera nu, så på så vis är det klart.

Hastighetsbegränsningen på Rotebroleden ligger på 80 kilometer i timmen.

Ny trafiklösning i Stäket

I våras försvann på- och avfarten från rondellen till Allmänningsvägen i norra Stäket, som tidigare funnits vid trafikplats Stäket vid Rotebroledens slut. Istället kommer området att nås genom en bro vid den nya trafikplatsen Allmänningen, som Trafikverket byggt längre österut på Rotebroleden.

Det är Järfälla kommun som jobbar med Allmänningsvägen, som kommer att gå genom den kommande företagsparken i Stäket, som byggs på bägge sidor om Rotebroleden.

Planen var att vägen skulle bli klar i oktober, men då bron vid nya trafikplatsen kom på plats först i maj istället för i februari lär tidsplanen spricka.

– Jag tror inte att vår entreprenör kommer att vara klar i oktober, med tanke på att starten blev tre månader sen. En gissning är att vägen blir klar nästa vår, säger Karin Pettersson, projektledare för Allmänningsvägen, på Järfälla kommun.

Under byggtiden leds trafiken till norra Stäket om via Almarevägen och Enköpingsvägen.

Stockholm Direkt