Då sprängs det för nya t-banan på Södermalm

Nu börjar arbetet med arbetstunneln för nya tunnelbanan på Södermalm.

  • Publicerad 16:30, 25 nov 2019

Den nya tunnelbanan, blåa linjens förlängning, som ska dras till Söderort och Nacka ska gå via en ny station på Södermalm, Sofia, som ska ligga under Stigbergsparken. Nu drar förberedelserna igång för bygget av arbetstunneln genom att parkeringsplatsen vid Stigbergets brant vid Londonviadukten börjar stängslas in och arbetsbodar sätts på plats. Därifrån ska man sedan spränga sig in i berget till det tänkta stationsläget 100 meter ner i jorden.

Så ska Södermalms nya t-banestation byggas

Parkeringsplatsen kommer vara basen för personal, byggmaterial och maskiner under hela byggtiden. Bygget av arbetstunneln beräknas ta två år. Totalt beräknas utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort ta tio år.

Här på parkeringen blir det arbetsområde. Foto: Region Stockholm

Så här är det tänkt att arbetstunneln ska sprängas ut. Foto: Region Stockholm

I vår beräknar Region Stockholm att sprängningarna kommer igång och de som bor eller arbetar nära arbetstunneln kommer få mer information innan arbetet sätter igång.

– Vi ska också göra en del markarbeten innan vi kan börja borra och spränga ut tunneln i vår, säger Andreas Burghauser som är nöjd med placeringen av arbetstunneln då transporterna kan komma direkt ut på Stadsgårdsleden i ett uttalande.

Bygget av arbetstunneln beräknas ta två år. Totalt beräknas utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort ta tio år.

Åtta arbetstunnlar behövs för att bygga ut blåa linjen. Dessa hamnar här

Här sprängs det för nya tunnelbanan