Skiss. Så här är det tänkt att Molnbydepån ska se ut när den är färdig. Foto: SL/Trafikförvaltningen

Då står nya tågdepån klar i Molnby

Arbetet med Molnbydepån är i full gång, och ska bli hem till de 22 sprillans nya vagnar som ska ut i trafik när Roslagsbanan byggs ut. Samtidigt försenas avstängningen på Kårstalinjen.

  • Publicerad 14:46, 14 mar 2019

Sedan 2010 har arbetet med att bygga ut Roslagsbanan varit igång. Förutom utbyggnaden till dubbelspår, upprustning av stationer och en förlängning till T-Centralen, byggs just nu den nya depån i Molnby.

Här är det meningen att de 22 nya tåg som har beställts ska få ta plats och vila över natten, så de slipper stå utomhus som i dagsläget – något som i sin tur lett till att Roslagsbanan fått köra med korta tåg på grund av kylan vintertid.

Från början var det tänkt att själva depån skulle stå klar 2019, men på grund av en viss fördröjning kommer bygget vara klart under första halvåret 2020.

– Det är inget ovanligt att man korrigerar tidplanen efter att projektet fortgår, och det ska inte tolkas som en försening, säger Aleksander Krajisnik på trafikförvaltningen.

Ingen extra kostnad

Tidsfördröjningen ska inte heller innebära några extra utgifter för Molnbydepån. De nya tågen, som har en kostnad på två miljarder kronor, kommer dock att börja levereras enligt tidplanen och flytta in hösten 2020, där målet är att alla ska vara tillsatta 2024.

– Fordonsunderhållaren och tågleverantören kommer att flytta in i Vallentunadepån med personal. Dessutom måste de rutiner och tillstånd som krävs tas fram för att de nya tågen ska kunna flytta in. Tågen kommer att testas av leverantören både i Vallentunadepån och på Roslagsbanan innan de tas i trafik med resenärer, säger Aleksander Krajisnik.

Något som däremot har blivit försenat är planerna på att stänga av vissa stationer på Kårstalinjen mellan april och september i år. Det handlar om sträckan Täby Kyrkby - Kragstalund och bygget av dubbelspår.

Men när järnvägsplanen överklagades, kunde den inte vinna laga i kraft förrän i oktober 2018, till följd av den sena regeringsbildningen. När den nya tidplanen för avstängningen av Kårstalinjen kan komma är ännu inte bestämt.

Roslagsbaneprojektet har även tidigare det senaste året stött på patrull. Det på grund av en oförutsedd kostnad på fem stationer.

När projektet budgeterades 2010 till 9,6 miljarder kronor, räknade man inte med att ett dubbelspår med fler avgångar och sprillans nya tåg ger en ökad elförbrukning, något som Svenska Dagbladet rapporterade om i fjol.

Kostnaden för strömmen innebär därför 150 miljoner kronor extra då beslutet tagits att bygga fem nya så kallade likriktarstationer vid Universitetet, Täby Kyrkby, Arninge, Vallentuna och Molnbydepån.

De pengarna ska tas från trafikförvaltningens budget för "oförutsedda händelser", .

– Denna budget används när vi behöver laga saker som gått sönder, eller göra andra nödvändiga åtgärder som inte redan ligger i projekt- eller programbudgetar. Skattebetalarna har alltså inte behövt skjuta till nya medel för dessa, eftersom de rymdes i den budget vi redan har, säger Aleksander Krajisnik.

Det ska nya depån innehålla

Uppställningshall

Verkstadshall

Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon

Leveransspår

Anslutande spår

Teknikbyggnad med likriktarstation

Närvärmeverk

Kontorsbyggnad

Plats för avfallshantering

Parkering

Anslutande väg från norr samt gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Källa: sll.se

Kräftfiske handlar om erfarenhet

Nyheter Roger och Paul har laddat i veckor: ”Det är en kul fiskeform” Augusti är lika med kräftfiske. I veckan drar årets fiske igång men redan veckorna innan börjar de riktigt initierade fiskarna sina förberedelser.fredag 16/8 15:53

Klart: De blir nästa restaurang i Täbys deli

Nyheter "Jag tror att vi kompletterar varandra bra" Nu får Täby centrums nya matdel tillökning. Den här gången är det dumplings och te som gäller.fredag 16/8 11:44
Stockholm Direkt