Ventilera. En 30 meter hög skorsten ska placeras i Ålstensskogen för att ventilera den nya avloppstunneln. Foto: &Rundquist

Då startar bygget av nya avloppstunneln

Arbetet med att spränga fram en ny avloppstunnel från Åkeshov till Henriksdal börjar närma sig. Om allt går som det ska drar bygget igång i januari nästa år.

  • Publicerad 12:05, 21 aug 2019

När Bromma reningsverk stängs ska Västerorts avloppsvatten ledas till Henriksdals reningsverk i Sickla. För att bygga den nya avloppstunneln ska två så kallade etableringsområden anläggas i Bromma, Åkeshov och Smedslätten.

Ett etableringsområde innebär att ett område hägnas in för att göra plats för byggbodar, material och fordon som behövs för att arbeta med tunneln. När allt är klart ska området återställas i samråd med markägaren.

– De närmaste veckorna börjar arbetet med etableringsfrågorna och entreprenörerna ska söka bygglov för platsen, säger Eva Rådmark Herrder, kommunikationsansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

I Åkeshov rör det sig om cirka 3500 kvadratmeter som ska hägnas in för att bygga tunneln genom den befintliga tunnelmynningen bakom Bromma reningsverk.

I Smedslätten ska ett etableringsområde på mellan 2000 och 4000 kvadratmeter anläggas vid pulkabacken söder om Alviksvägen för att skapa en tunnelmynning ner mot Mälaren. I Ålstensskogen, väster om Ålstens skogsväg, fälls tre träd för att göra plats för en 30 meter hög skorsten.

– Den används för att ventilera tunneln, men luften renas med fotooxidation och kolfilter, så den kommer att vara luktfri, säger Eva Rådmark Herrder.

Bullerplank sätts upp

När etableringsområdena är anlagda, börjar sprängningarna. Enligt Eva Rådmark Herrder kommer man mäta ljudnivån kontinuerligt, och bullerplank ska sättas upp.

– Det kommer vara en ganska kort period man hör sprängningarna eftersom man gräver sig fram ungefär 20 meter per vecka och bullret flyttas. Vårt mål är att störa så lite som möjligt.

Bergmassorna lastas sedan på lastbilar inne i tunneln och fraktas iväg. Det innebär att Brommaborna kommer märka av en hel del trafik.

Under det första året rör det sig om upp till 80 transporter per dag (40 lastbilar tur och retur) från Åkeshov söderut på Åkeshovsvägen till Drottningholmsvägen. I Smedslätten kan upp till 200 transporter (100 lastbilar tur och retur) köra per dag norrut mot Drottningholmsvägen via Alviksvägen.

När bergtransporterna är slut, är det istället dags för betongtransporterna till tunneln att göra entré, något som ska pågå i mellan sex till tolv månader. Enligt Stockholm Vatten och Avfall ska lastbilarna inte köra på de mindre gatorna i Bromma.

– De får inte köra på lokalgatorna, utan bara på de gator som vi fått tillstånd för, säger Eva Rådmark Herrder.

Senast 2025 ska allt arbete vara klart.

Nya avloppstunneln

Bromma reningsverk ska stänga, och Västerorts avloppsvatten ska ledas till Henriksdals reningsverk i Sickla.

Tunneln kommer vara 14 kilometer lång.

Sex etableringsområden anläggs i Åkeshov, Smedslätten, Eolshäll, Liljeholmen, Gullmarsplan och Sickla.

Arbetet med tunneln kommer att pågå mellan klockan 07 och 22 på vardagar.

Tunneln är färdig att tas i bruk 2026, och då stängs Bromma reningsverk.