Svävande. Såhär är det tänkt att paviljongen som tidigare överklagats av grannar ska se ut. Foto: Skiss SISAB

Då väntas besked om försenad skolutbyggnad

Nästa vecka hoppas staden på att få grönt ljus för att få upp en paviljong vid Rödabergsskolan. Det är en förutsättning för att man ska kunna sätta i gång med den försenade utbyggnaden av skolan.

  • Publicerad 14:09, 19 sep 2018

Vi i Vasastan skrev tidigare om Vasa real-utbyggnaden som riskerar att stoppas på grund av att träden utmed Hälsingegatan utgör en allé som är biotopskyddad.

Rödabergsskolan ska också byggas ut för att rymma cirka 340 fler elever och få fullstor idrottshall. Tanken var att arbetet skulle dra igång i höst, men det har blivit försenat. Anledningen är att grannar överklagat den tillfälliga skolbyggnad som skulle stå vid skolan under byggtiden. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan.

– Nu väntar vi bara på att tiden för att överklaga till mark- och miljööverdomstolen går ut, vilket är nästa vecka. Om ingen överklagar kan vi börja bygga en paviljong vid årsskiftet och börja utbyggnaden av skolan sommaren 2019, säger Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om allt rullar på som det är tänkt nu ska skolan vara färdigbyggd till vårterminen 2022.

Flera andra utbyggnader och nya skolor planeras i Vasastan för att kunna möta behovet av elevplatser. Bland annat planerar man för en helt ny F-6-skola för 720 elever vid Sveaplan (klar 2023 enligt plan) och ett nytt högstadium i Hagastaden för 630 elever (till 2025).

Visionsskiss av nya Rödabergsskolan. Foto: Liljewall arkitekter