Dags att planera för ALLA äldre

– Det behövs ett nytt synsätt i samhället på våra äldre, säger Elisabeth Sköld, äldreombudsman i Enköping. Hon anser att de 90 procent av 65-plussarna som inte behöver vård&omsorgs-insatser ofta glöms bort i samhällsbygget.

  • Publicerad 09:11, 17 jan 2019

Fyra procent av de som fyllt 65 bor i biståndsbedömt särskilt boende i riket.

I Enköping har en av tio insatser från kommunens äldreomsorg.

De kategorierna finns ofta med i bygget av framtidens samhälle, även om också de kan hamna i skymundan ibland.

– Men, säger Elisabeth Sköld, nu måste vi se alla äldre som de samhällsmedborgare de är.

Hur menar du?

– I alla beslut som fattas bör det finnas ett normkritiskt tänkande, besluten ska vara inkluderande, inte exkluderande.

Sköld har gjort en rapport för kommunen som heter ”Vad vet vi om dem som är äldre?

Där lyfter hon fram den snedsyn hon menar ofta finns i samhället.

Till exempel den snäva bild som ofta finns av personer över 65.

Elisabeth Sköld skriver i sin rapport:

”Om vi tänker oss att äldre är tanter som bakar bullar i rödrutiga förkläden, eller om vi tänker oss att äldre alltid behöver mycket vård och omsorg, blir bilden mycket snäv och vi utvecklar samhället mot vad vi tror äldre män och kvinnor behöver.”

Varför har det blivit så?

– Svårt att säga, men det kan vara ointresse eller okunskap, men man ska veta att de äldre blir fler hela tiden, vi lever längre, och den utvecklingen kommer att fortsätta.

Heterogen grupp

Hon understryker hur viktigt det är att gruppen ”äldre” inte tillskrivs en enda roll, utan, tvärtom, ses som människor med vitt skilda bakgrund och förutsättningar.

Enköpings kommun har haft en äldreombudsman i drygt två år. Under de åren har Elisabeth Sköld deltagit i mängder av möten med olika intresseorganisationer och grupper som talat om och för de äldres roller i samhället.

Två områden för förbättring har lyfts fram mer än andra:

Det digitala utanförskapet

Personer över 65 år är mer digitalt aktiva än någonsin, men många har svårigheter med att saker ska göras annorlunda idag. Elisabeth Sköld tar upp några punkter:

– Att banken inte har personliga tjänster och det inte går att handla med kontanter, att man inte kan använda sjukvårdens e-tjänster eller man måste gå till biblioteket för att betala räkningar, säger hon.

– De flesta äldre bor i helt vanliga bostäder, inte i särskilt boende, men det är brist på tillgängliga billiga bostäder som är anpassade för äldre kvinnor och mäns behov, säger Elisabeth Sköld.

Dessutom är inte arbetslivet anpassat för äldre, påpekar hon.

– Vi får inte tro att äldrefrågor är något som bara berör de som jobbar med vård och omsorg, äldrefrågor berör de flesta förvaltningar och nämnder i kommunen, menar hon.

Det finns många fördomar och många brister i sättet som flera av samhällets instanser ser på äldre, enligt Elisabeth Sköld.

– Nu måste alla instanser tänka till för att göra det bättre, säger hon med kraft.

Hela rapporten finns här.

Äldre och internet

42 procent av de över 76 använder aldrig internet.

Över hälften av de som inte använder internet dagligen är över 76 år (579 000 av 1,1 miljoner).

29 procent av Sveriges pensionärer använder inte internet dagligen. (Sjukskrivna: 8 %, arbetande: 3%, Studerande 1%).

59 procent av de svenskar över 76 år söker inte medicinsk information på internet.

77 procent av de svenskar över 76 år söker använder mobilt bank-ID.