Framtida bygge. En eventuell byggstart kan ske inom tre till fyra år. Visionsbild. Foto: Eppens arkitektur

Dags att tycka till om kafferosteriet

Nu tas ett kliv närmre byggstart av det planerade kafferosteriet i Jakobsberg, när det går att tycka till om detaljplanen som är ute på samråd.

  • Publicerad 12:06, 23 jun 2020

Cirka 800 meter öster om Jakobsbergs pendeltågsstation, intill värmeverket och Lidl, där det i dag ligger ett skogsparti, planeras helt nya lokaler för kafferosteriet Arvid Nordquist.

I dagsläget är det Järfälla kommun som äger marken, men den planeras att säljas till AB Sagax. De blir i sin tur hyresvärd till Arvid Nordquist – som i så fall flyttar hela sin verksamhet från Solna.

– Det kommer vara både lager, rosteri, förpackning, kontorsdel och personalrestaurang. En hel verksamhet helt enkelt, säger Kristupas Liorancas, planarkitekt i Järfälla.

Tyck till om detaljplanen

Nu har förslaget på detaljplan för bygget skickats ut på samråd, vilket innebär att allmänheten och andra berörda kan komma med eventuella synpunkter. Den 25 augusti är sista datumet att yttra sig.

– Därefter ses det över om förslaget behöver revideras, säger Kristupas Liorancas.

Hur lång tid det kommer dröja till eventuell byggstart går inte att säga än.

– Det beror på hur detaljplaneprocessen går och om det blir några ändringar, men grovt räknat kan det ta tre till fyra år, säger Kristupas Liorancas.

Han tror att en flytt för Arvid Nordquist skulle innebära ett lyft för området.

– Det skulle vara väldigt positivt att få en blandning av både bostäder och arbetsplatser i området, vilket skapas med etableringen av den nya anläggningen. Det skulle förstärka entrén till Jakobsberg, som blir mer av urban karaktär.

LÄS ÄVEN: Stort kafferosteri kan öppna i Jakobsberg

Förslaget

✓ De gång- och cykelgångar som finns i området i dag skulle delvis behövas byggas om.

✓ Bygget skulle bli ny arbetsplats för de cirka 180 anställda som i dagsläget jobbar i Solna. Företaget planerar i och med flytten att utöka styrkan till 200 personer.

✓ Synpunkter skickas senast 25 augusti till kommunstyrelsen@jarfalla.se eller via brev till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.
 

Visa merVisa mindre

Annan karaktär. En etablering av kafferosteriet skulle ge området en mer urban karaktär, tror planarkitekt Kristupas Liorancas. Visionsbild. Foto: Eppens arkitektur

Stockholm Direkt