Bostadsrätter. Här, i hörnet av Skånegatan och Renstiernas gata, planeras 34 nya bostadsrätter. Foto: HSB/Jägnefält Milton

Dags att tycka till om kritiserat bygge i Sofo

Nu ges allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på de omstridda byggplanerna i kvarteret Bondesonen vid Nytorget. Samrådstiden för planförslaget har börjat och den 6 december hålls ett öppet möte.

  • Publicerad 12:03, 20 nov 2018

Cirka 34 bostadsrätter planeras att byggas vid bergspartiet i korsningen Skånegatan/Renstiernas gata alldeles Nytorget och Vitabergsparken på Södermalm.

Huset är tänkt att bli fyra till sex våningar högt och även inrymma lokaler i bottenplanet.

Se bilderna! Här planeras nya bostäder mitt i SoFo

Nu har samrådstiden börjat ett och samrådsmöte ska hållas den 6 december i Tekniska Nämndhuset. Under mötet har allmänheten möjlighet att inkomma med synpunkter och representanter från projektgruppen kommer även att finnas på plats för att svara på frågor.

Projektet har tidigare fått kritik. Södermalms stadsdelsförvaltning har ansett att den angivna platsen är ”obrukad, bergig och vildvuxen”.

Men Stadsmuseet menar i stället att ”omfattande kulturhistoriska värden förstörs” om platsen bebyggs.

Ytterligare ett bostadsprojekt planeras i Malongenparken en bit bort, något som även det har fått kritik. Där har staden dock beslutat att bostadshusen måste bli lägre.

Samrådet pågår mellan 13 november 2018 15 januari 2019. Planförslaget kommer också att ställas ut i Tekniska nämndhuset, på Södermalms stadsdelsförvaltning samt på stadsbyggnadskontoret.

Synpunkter ska ha lämnats skriftligen innan den 15 januari 2019.

Planerade huset vid Nytorget måste bli lägre

Nya bostäderna i SoFo måste ritas om – ska matcha kulturhistorien

Så här är det tänkt att se ut från Renstiernas gata. Foto: HSB/Jägnefält Milton

Tid och plats

Samrådsmötet för allmänheten hålls den 6 december klockan 17-20 i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.