Visionsbild av hur idrottsplatsen kan komma att se ut. Foto: Illustration: Arkitema Architects

Dags att tycka till om ny IP i Järvastaden

Politikerna är nöjda med förvaltningens förslag för idrottsplatsen i Järvastaden. Igår klubbades detaljplanen i byggnadsnämnden och därmed skickas de ut på samråd, så allmänheten får tycka sitt.

  • Publicerad 14:48, 5 dec 2019

Ett till steg i processen att göra verklighet av tre nya konstgräsplaner i Järvastaden, togs när byggnadsnämnden sammanträdde den 4 december.

Då klubbade man nämligen beslutet att låta miljö- och byggnadsförvaltningen förbereda samråd om detaljplanen.

Planen som förvaltningen tog fram innefattar tre konstgräsplaner. En 11-, en 9- och 7-mannaplan. Från början var det meningen att det skulle bli två 9-mannaplaner, men en krymptes eftersom en kraftledning går lite för nära.

Det är ett bättre alternativ än att vänta på att ledningen eventuellt grävs ned, menar Peter Edholm (L) som är kultur- och fritidsnämndens ordförande. Att en plan blir lite mindre ser han ändå inte som en katastrof:

– Mindre planer är bra för de yngre grupperna, så de inte behöver sprida ut sig lika mycket som på en stor. De kommer bli fullbokade, det är jag övertygad om.

Byggd för att springa

Förutom att spela boll hoppas Peter Edholm att en ny väg från idrottsplatsen till Igenbäckens naturreservat kommer öppna Solnabornas ögon ytterligare för de möjligheter som finns att jogga i området:

– Det har funnits spår, men ingen tydlig utgångspunkt. Här kan man byta om och gå på toaletten innan man går ut och springer, det blir som en entré till spåren.

Varde ljus?

På grund av att platsens status som naturreservat så finns det regler för belysning i spåren. Därför kommer den sträckan som utgör "entrén" att vara i mörkaste laget ett tag till. Men enligt Peter Edholm så kollar man just nu på möjligheter att sätta upp belysning även på den biten.

– Man får inte sätta upp lampor hur som helst. Reservatsföreskrifterna ser lite annorlunda ut i Sundbyberg, därför är de spåren belysta, men vi har just börjat utreda förutsättningarna att belysa även den sträckan framöver.

Visionsbild av hur idrottsplatsen kan komma att se ut. Foto: Illustration: Arkitema Architects

Visionsbild av hur idrottsplatsen kan komma att se ut. Foto: Illustration: Arkitema Architects