Vision för nya flerbostadshus vid Sockenplan. Foto: Stockholm stad/Tham Videgård arkitekter

Dags att tycka till om omstritt bygge

Bygget vid katolska skolan i Enskede drog igång protester när det presenterades första gången. Nu har det skickats ut på samråd.

  • Publicerad 20:00, 4 dec 2018

Vi har berättat tidigare om husbygget som planeras vid Sockenplan, på grönytan mellan befintliga huslängor och katolska skolan respektive Hemmansvägen. Bygget har lett till protester hos flera bostadsrättsföreningar i området, även villaägare.

Takterrasser på alla hus

Nu är ärendet ute på samråd. Det handlar om 70 nya lägenheter fördelade på två flerbostadshus i fyra våningar och fem parhus i tre våningar. På husens tak bygger man gemensamma uteterrasser för de boende. En ny angöringsgata dras in till husen och parkering byggs i ett garage under flerbostadshusen. För parhusen blir parkeringen på tomtmark.

Enskedebor överklagar bostäder vid Sockenplan

Två förslag när det gäller utformningen av gatan har tagits fram, ett där en vändplan placeras i områdets västra del och ett där man bygger en utfart mot Enskedevägen. Växtligheten i slänten nedanför skolan behålls och det kommer att ordnas lekplatser och odlingsytor för de som flyttar in och tre mindre parker anläggs vid husen.

Handlingarna visas hos Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning i Slakthusområdet fram till 11 januari, senast det datumet ska skriftliga synpunkter ha kommit in.  

Person hittad död i södra Stockholm

Nyheter Polis gör dörrknackningar Under onsdagseftemiddagen påträffas en person död i en lägenhet i södra Stockholm. Två personer är gripna.onsdag 17/7 16:06

Nu stängs Gröna linjen av – så får du åka

Nyheter ✓Stopp mellan Slussen och T-Centralen ✓Decimerad trafik ✓SL varnar för trängsel och längre restider För att kunna rusta upp Söderströmsbron kommer tunnelbanans gröna linje att stängas av i flera veckor framåt från och med imorgon 16 juli. Här är dina alternativa resvägar.måndag 15/7 9:00