Dags att tycka till om Operan och Dramaten

Operans och Dramatens nya byggnad ska vara startskottet för den nya stadsdelen i Flemingsberg. Nu kan du tycka till om förslaget.

  • Publicerad 11:51, 30 jun 2020

Huddinge kommun ska tillsammans med fastighetsbolaget Fabege utveckla Flemingsbergsdalen till en affärsstad med bostäder, kontor, gymnaseiskola samt kultur- och idrottslokaler.

Hus för kultur

Det första som planeras är att bygga ett nytt hus åt Kungliga Operan och Dramaten. Byggnaden ska dels fyllas med Dramatens och Operans ateljéer, verkstäder med smedja, snickeri, måleri och tapetseri, dels med två repetitionssalar och kostymförråd.

Nu är planen ute på samråd och det går att tycka till om visionerna.

– Det här är startskottet för utvecklingen av Flemingsbergsdalen som ska växa fram framöver, säger Jonas Kinell, planarkitekt på Huddinge kommun.

Byggstarten av Operans och Dramatens nya byggnader, som ligger intill järnvägsspåret i utkanten av Visättras industriområde, ska dra igång 2022 och hela huset förväntas vara färdigbyggd 2024.

Hittills har det inte kommit in så många synpunkter ännu men samrådet pågår ända fram till den 21 augusti.

– Jag utgår från att det kan komma in en del synpunkter fram till dess, säger Jonas Kinell.

Levande område

Efter sommaren ska planhandlingarna bearbetas innan det är dags för en granskning av detaljplanen i höst. Planförslaget antas sedan av kommunfullmäktige.

Den långsiktiga planen är att utveckla Flemingsbergsdalen till en levande stadsdel med tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, handel, nöjen och studieplatser.

Så tycker du till

Skriv vad du tycker om förslaget till plan@huddinge.se senast 21 augusti

Skriv ”Regulatorn 1 med flera”, diarienummer KS-2019/3292 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Du kan läsa mer om planerna på huddinge.se, sök "regulatorn1"

Visa merVisa mindre