Har hopp. Hanna Bocander (M) hoppas att underskottet ska vara reglerat år 2021. Foto: Wikimedia Commons, Joakim Kröger

Danderyd lägger 5 miljoner på ökad trygghet

Hårda besparingar på kommunledningskontoret och tekniska kontoret, men en satsning på trygghet. Det är nyheterna i Moderaterna i Danderyds budgetförslag som nu tagits fram.

  • Publicerad 10:43, 16 okt 2019

Nu har ett förslag till nästa års budget tagits fram av Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Som DanderydDirekt tidigare rapporterat blir Träffpunkt Enebyberg kvar, liksom en av isarna på Danderydsvallen. En av nyheterna i budgeten är en satsning på trygghet för fem miljoner kronor.

– Det är ett stort tryck på trygghetsfrågor från invånarna. Vi satsar på väktare, kameror, och ytterligare två fältassistenter som är ute och möter de unga, säger Hanna Bocander.

Åtstramningar

Men merparten av budgeten handlar inte om satsningar, utan fortsättningsvis om åtstramningar.

Förutom de sparförslag som lagts av de olika nämnderna, som vi rapporterat om, handlar det om att kommunledningskontoret ska spara 12,8 miljoner. Dessutom ska tekniska kontoret spara 13,8 miljoner.

Det har förekommit kritik på sociala medier om att kommunledningskontorets kostnader ökat. Har du lyssnat på kritiken?

– Självklart har jag tagit till mig av det. Samtidigt är jag inte säker på att alla är medvetna om vad som ingår i kommunstyrelsens budget. Det är avgifter till räddningstjänst, SKL, försäkringar med mera. Men det känns självklart för mig som ytterst ansvarig för Danderyds kommun att vi sparar mest här.

När det gäller underskottet för 2019 säger prognosen att det landar på totalt -79 miljoner kronor.

Men i 2020 års budget räknar man med ett överskott på 159 miljoner.

– Det är en tuff budget, men vi måste räkna med att verksamheterna ska hålla sin budget, säger Hanna Bocander.

Hon räknar med att det totala underskottet från åren 2017, 2018 och 2019 på 220 miljoner ska vara reglerat år 2021. Det genom minskade utgifter och den föreslagna skattehöjningen på 1,40 kronor.

– Vi har en bra plan – vi ökar intäkterna genom skattehöjningen och minskar utgifterna. Vi är inte unika som kommun att behöva spara, Danderyd har ganska goda förutsättningar trots allt, säger Hanna Bocander.

Förslaget ska upp i kommunfullmäktige den 21 november för beslut.

Stockholm Direkt