Bullrar. Djursholm är en del där Roslagsbanan går nära bostadsbebyggelse. Foto: Mostphotos

Danderyd vill se krafttag mot buller från Roslagsbanan

Politiker i Danderyd har länge kämpat mot bullret från Roslagsbanan. Nu är man oroad över vad som ska hända när Roslagsbanan ska hysa fler tåg och förlängas till T-centralen.

  • Publicerad 17:23, 15 jan 2020

Danderyds kommun har i en skrivelse till SL begärt svar på frågor om buller från Roslagsbanan.

– Danderyd är en genomfartskommun, all trafik går rakt igenom. Det är invånarna norr om oss som tjänar mest på Roslagsbanan och vi tar alla nackdelarna, säger Elvy Svennerstål (L), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hon säger att SL har gjort en hel del när det gäller bullerskärmar och andra åtgärder. Men nu väcker planerna på att förlänga Roslagsbanan till T-centralen, och därmed utöka trafiken, oro.

– Då blir det ännu mer buller. SL försäkrar att de ska klara ljudnivån fram till 2030, men man har inte gjort någon miljökonsekvensbeskrivning. Vi kommer att driva den frågan, säger Elvy Svennerstål.

Hon menar en hastighetssänkning skulle kunna dämpa bullret, men den åtgärden får nej från SL.

– Trafikförvaltningen anser att hastighetsnedsättning inte är en lämplig bullerskyddsåtgärd för kollektivtrafiken. De bullerskyddsåtgärder som har genomförts i Danderyds kommun innebär att riktvärden för buller uppnås, säger Aleksander Krajisnik vid SL:s presstjänst.

Dessutom skulle en hastighetssänkning påverka turtätheten.

– Och således attraktiviteten för resenärerna. I vårt arbete med bulleråtgärder har vi tagit höjd för ökad turtäthet – och vi kommer att klara inte bara maxnivåer utan också de högre medelnivåer som blir när trafiken ökar, säger Aleksander Krajisnik.

Rapport

Elvy Svennerstål (L) vill istället se en utbyggnad av tunnelbanans röda linje till Täby för att avlasta Danderyd.

Kommunen har tagit fram en rapport som innehåller bland annat fakta om juridik och buller, för att få bättre underlag i kontakterna med SL. Den advokatbyrå som gjort rapporten framhåller bullrets skadliga inverkan.

– Det är inte länge sedan Världshälsoorganisationen, WHO, kom med en diger utredning där man planerar att sänka gränsvärdena för buller, eftersom buller sätter igång stressmekanismer. Naturligtvis är sömnstörningar en av de allra farligaste effekterna, säger advokat Staffan Michelson.

Han menar att SL det varit svårt för kommunen att få gehör från SL.

– Varje fråga har fått drivas i domstol. Jag har i 18 mål fört kommunens talan mot SL och vi har fått rätt i 14, vilket bekräftar att kommunen haft fog för sin inställning, säger Staffan Michelson.

Men SL håller inte med om den verklighetsbeskrivningen.

– Trafikförvaltningen har överklagat förelägganden från Danderyds kommun eftersom den tid för åtgärd som kommunen gjorde gällande inte var möjliga att upprätthålla. Tingsrätten har beslutat att kommunen hade rätt att förelägga, men samtidigt har rätten meddelat att det är trafikförvaltningens tidsplan och åtgärder som gäller, säger Aleksander Krajisnik.

Stockholm Direkt