Lämnar kontoret. Åsa Heribertson slutar på order av politiker. Foto: Udo Schröter

Danderyds kommundirektör får gå efter ekonomiska krisen

Danderyds kommundirektör Åsa Heribertson får gå. Beskedet kommer i samband med en rapport om hur kommunens ekonomi hanterats. "Det är något jag får respektera", säger Åsa Heribertson, som får 1,6 miljoner i ersättning.

  • Publicerad 15:19, 5 nov 2019

En extern utredning har granskat hur ekonomin hanterats i krisdrabbade Danderyd. Enligt utredningen, gjord av företaget EY, har det funnits ett högt risktagande när det gäller ekonomistyrningen. Det har också brustit i rutiner och i planeringsprocessen för beräkning av internränta, enligt utredningen.

I samband med att rapporten nu är klar meddelar kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) att kommundirektör Åsa Heribertson får gå.

– Den politiska ledningen har meddelat mig att man vill ha en annan styrning och ledning och det är något jag får respektera. Jag tycker att det är tråkigt förstås. Jag har jobbat i sex år i Danderyd och arbetat intensivt under det sista året med hanteringen av det svåra ekonomiska läget, säger Åsa Heribertson.

Hanna Bocander vill inte svara på om det handlar om en frivillig uppsägning från kommundirektörens sida, eller om hon fått sparken.

– Jag har meddelat Åsa att vi önskar en annan styrning och ledning, säger Hanna Bocander.

Men var det en frivillig uppsägning?

– Man kommer överrens. Men initiativet var mitt, säger Hanna Bocander.

Hon säger att det är rimligt att kräva ansvar bland tjänstemännen för det ekonomiska underskottet.

– Vi har har haft ett politiskt ansvarsutkrävande för den ekonomiska situationen, och det är inte orimligt att det utkrävs ansvar också på tjänstemannasidan. Jag vill betona att Åsa har gjort väldigt mycket för att komma till rätta med det ekonomiska läget, men arbetet behöver drivas vidare med nytt ledarskap, säger Hanna Bocander.

Hur då menar du, att det funnits ett politiskt ansvarsutkrävande?

– Vi har en ny ordförande i kommunstyrelsen (Hanna Bocander tillträdde som ny ordförande i fjol, och efterträdde Olle Reichenberg (M), reds anm.).

Olle Reichenberg slutade väl innan problemen med ekonomin blev kända?

– Ja, men hade det varit känt hade man kanske kommit till samma slutsats.

Även när det gäller pensionskostnader för kommunens anställda har det brustit i rutinerna. ”Dessa brister kan ha en koppling till såväl otydlighet i ansvarsfördelningen som en bristande förståelse för pensionsberäkningens grunder”, skriver YE i sin rapport.

Enligt rapporten är även arbetet med kartläggning och dokumentation av processer ett eftersatt område.

– När det gäller kommunens svåra ekonomi tar jag mitt ansvar som högsta ledande tjänsteman, det är den roll man har som kommundirektör, säger Åsa Heribertson, som redan har slutat sitt uppdrag.

Hon får lön i sex månader men är arbetsbefriad under den tiden. Efter det får hon avgångsvederlag motsvarande sju månadslöner. Totalt blir ersättningen 1,6 miljoner. Dessutom ska kommunen betala in för pension under de sex arbetsbefriade månaderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Johan Lindberg, i dag administrativ direktör, som tillförordnad kommundirektör på elva månader.

– Jag vill se ett lyhört, tydligt och transparent ledarskap med fokus på kostnadskontroll och ordning och reda, säger Hanna Bocander om vad hon vill se hos en ny kommundirektör.

Stockholm Direkt