Kritiserar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Danderyd kommun. Foto: Ulrica Andersson

Danderyds socialnämnd får kritik

I ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg framgår flera brister i socialnämndens arbete i Danderyd. Bland annat har man använt stödboenden som saknar tillstånd.

  • Publicerad 16:46, 31 mar 2020

Vi har nu skärpt rutinerna.

Under ett års tid har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort en granskning av individ-och familjeomsorgen i samtliga kommuner i Stockholms län.

I Danderyd framkom flera brister. Man har använt sig av flera stödboenden och en konsulentverksamhet som saknar tillstånd. Dessutom har kommunen inte alltid kontrollerat att de konsulentverksamheter och stödboenden som nämnden använder sig av har nödvändigt tillstånd.

Inspektionen skriver att man ser allvarligt på detta eftersom barnet eller den unge riskerar att få en insats av mindre god kvalitet. Bedömningen grundar sig på de uppgifter som finns i nämndens yttrande.

Skärpta rutimer

I inspektionens beslut framgår det att nämnden använder sig av en administrativ webbaserad söktjänst där de kan se om verksamheten har tillstånd eller inte. Och att man för vidare kontrollering kontaktar Ivo i vissa fall.

Britt-Marie Ekström, socialdirektör i Danderyd kommun, skriver i ett mail till DanderydDirekt att man ser allvarligt på det påpekande Ivo gjort och arbetar för att säkerställa rutinerna.

– Vi har nu skärpt rutinerna och kontrollerar tillstånden via Ivo. Tidigare har vi använt uppgifterna i webbtjänsten Placeringsinfo som en gång har kontrollerat tillstånden och det resultatet ligger i systemet. När vi upptäckt att informationen där inte stämmer till 100 procent så kontaktar vi dessutom Ivo också för att kontrollera, säger Britt-Marie Ekström.

Stockholm Direkt