Danderydsvalet 2018: Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

Vi har frågat samtliga partier i kommunfullmäktige i hur de ser på byggandet av bostäder, trädgårdsstadens vara eller icke vara och vilken som är den största trafikutmaningen.

  • Publicerad 15:15, 15 maj 2018

Jenny Åkervall (S) Foto: Karl Stenqvist

Jenny Åkervall (S), förstanamn inför valet 2018.

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Vi tycker man kan bebygga Danderyd lite mer än idag, vi ser ett behov av det och även av hyresbostäder med en förtur till Danderydsbor. Samtidigt måste vi måna om att all förtätning sker utan förstora ingrepp i miljön.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Danderyd ligger extremt nära storstaden och bör jämföras i tätbebyggelse med Solna och Sundbyberg, det måste man ha i åtanke och då kanske man får acceptera mer tätbebyggt. Det kan förtätas, men det måste ske varsamt.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Det räcker med att ta bilen i rusningstrafik så inser man att det är en stor utmaning redan idag. Vi vill ju se en tunnelförläggning av E18, dels för att det också skulle frigöra ytor att bygga bostäder. Sen lokalt ser vi större behov av bättre pendelparkering och att man skulle kunna bygga ut Hortusparkeringen.

LÄS MER: Nästa nybygge att bantas ned i Danderyd

Siv Sahlström (C) Foto: Maria Djurskog

Siv Sahlström (C), gruppledare

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Vi har alltid haft den mest restriktiva hållningen till ny bebyggelse, vilket vi blivit häcklade för av andra partier. Jag kan inte ange någon siffra men varje kommundels särart måste bevaras. I Mörby centrum och Mörbylund står vi bakom byggplanerna, men i villaområdena ska det ske väldigt marginellt.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Som i Enebyberg där vi har en fin och gammal bebyggelse, då kan man inte gå in för stort, det kan totalförstöra ett villaområde.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Vi är en genomfartskommun, en transportsträcka för andra kommuner. Man skulle ha tänkt ut hur man ska trafikförsörja de områden man bygger längre norrut, där har man negligerat Danderyd. Bara vi i Danderyd kan inte lösa det här, sen handlar det om att förmå fler att använda kollektivtrafiken, men även den kan ha sina begränsningar.

LÄS MER: Danderydsvalet 2018: Hur högt tål Djursholm?

Olle Reichenberg (M) Foto: Maria Djurskog

Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Vi ska bygga för Danderydsbornas egna behov i första hand och det innebär ett visst mått av nya bostäder i enlighet med vad Danderydsborna efterfrågar, inte minst för våra äldre. Sen bör vi även bygga på ett sätt som visar att vi värnar om vår trädgårdsstad.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Det tycker vi att man ska göra genom att bygga i kommunens centrala delar där det redan idag är en annan typ av bebyggelse.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Framförallt är det trafiken på E18 som innebär ökat buller och förhöjda partikelnivåer, det är absolut det allvarligaste. Sen handlar det om att få en bättre kollektivtrafik och få fler att välja andra transportmedel som, som kollektivtrafik och cykel, där kan vi göra det bättre. Sen är det inte en kommunal fråga, men något som vi kan försöka påverka.

LÄS MER: Drog sig ur bygge på Eneby torg – "den här platsen är ett sår"

Bengt Sylvan (L) Foto: Maria Djurskog

Bengt Sylvan (L), kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Danderyd ska se till med nybyggnationer som behövs för att skapa flyttkedjor. Det är viktigt att betona att med omsorg ska vi säkerställa nybyggnationer så att det accepteras.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Genom att förändra så lite som möjligt i villastadsbebyggelsen. Danderyd ska behålla sin villastadskaraktär.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Vår största miljöbov är E18 och att inte då skapa en tunnelbaneförlängning är mycket oklokt av kommunerna i norrort. Framför mig ser jag tunnelbana till Täby/Arninge och politikerna om 20 år kommer undra vad vi höll på med. Bortsett från E18 så är det en del lokala trafikstoppningar, men det får vi nog leva med.

Håkan Johanson (KD) Foto: Mikael Sundmark

Håkan Johanson (KD), förstanamn inför valet 2018

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Vi har inte något specifik antal. Vad vi inte vill är att 11 000 bostäder ska finansiera en tunnelförläggning av E18. Vill man dubbla danderyds befolkning? Vi ska bygga varsamt, men vi har inte gjort någon egen sökning av ställen.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Genom att vi bygger radhus eller småhus om vi ska förtäta i de områdena, men inte höghus. Nu ska man bygga 400 bostäder vid Inverness, där passar sådana hus, men inte på andra platser.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Det är hur man ska komma in till stan. Visst, Roslagsbanan ska få högre kapacitet, men när jag stiger på så finns det ibland tre-fyra platser lediga, men om Täby bygger 30 000 lägenheter så är platserna nog inte lediga. Sen på ett mer lokalt plan så är det ruskigt svårt att komma ut på Vendevägen från Hortusparkeringen när det kommer bilar från alla håll.

LÄS: Byggnaden som Danderydsborna krigar om

Christer Erestål (SD) Foto: Maria Djurskog

Christer Erestål (SD), gruppledare.

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Det enkla svaret är att Danderyd är färdigbyggt, vi ska inte förtäta eller påverka villastaden med något som inte passar in. Man kan tänka sig en ytterst liten förtätning, styckade tomter med villor, men inget annat. Det område som egentligen finns är mellan Mörby och Inverness, därför är E18-projektet intressant just i det området, även om vi inte tagit ställning helt.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Man ska absolut inte förtäta och bygga något mer där, gör man det ska man vara väldigt restriktiv och i varje fall utvärdera och söka acceptans av invånarna, den dialogen är a och o.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Täby är vår största utmaning. De har enorma byggplaner och samtidigt säger de nej till en tunnelbana, något som inte alls rimmar. Roslagsbanan är väl trevligt att man renoverar men det känns inte hållbart att man ska förlita sig på den och samtidigt mata in bussar till Danderyds sjukhus.

Carolin Robson Foto: privat

Carolin Robson (MP), gruppledare

Hur mycket ska Danderyd bebyggas?

– Vid bostadsbyggande ska det planeras så många bostäder som omgivningen medger. Vi vill inte ha höga hus i trädgårdsstaden. Eneby torg, Nora torg, Kevinge Strand och Ösby (fastigheten Reidmar 7 och 8) är områden som behöver fler bostäder som varsamt smälter in.

Hur ska känslan av villa/trädgårdsstad bevaras?

– Trädgårdsstaden är en del av Danderyds identitet och ska bevaras. Det är ett kulturarv som ska vara utgångspunkt vid förtätning i den befintliga miljön. Bra kommunikationer och bra cykel- och gångbanor bidrar till en modern trädgårdsstad.

Vilken är den största trafikutmaningen i Danderyd?

– Att få till en väl fungerande kollektivtrafik. Det är ohållbart att arbetsresor som idag i så stor utsträckning sker med personbilar. Danderyd är en liten kommun kommun som lämpar sig väl för cykel- och gångtrafik förutom bussarna.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Flera trafikolyckor senaste dygnet i Täby

Nyheter "Anpassa hastigheten och kör tidigare" Senaste dygnet skedde flera olyckor på vägarna i Täby. En person fördes till sjukhus efter en krock i Arninge. "Många har för höga hastigheter med tanke på underlaget" säger polisen.onsdag 16/1 11:08

15-åring gripen efter rån i Täby

Nyheter "Tack vare deras bild kunde vi gripa honom" Efter ett försök till rån och ett fullbordat rån i Täby kunde polisen i går gripa gärningsmannen – en femtonårig pojke från Danderyd.tisdag 15/1 15:18