Daniel Helldén (MP): "Vi vill både höja och utöka trängselskatten"

Inför valet träffar vi alla förstanamn i partierna som vill vinna makten i Stockholm. Det här är Daniel Helldéns och Miljöpartiets främsta mål efter valet.

  • Publicerad 09:30, 18 aug 2018

Trafiksituationen i Stockholm är en av de viktigaste och mest laddade frågorna för stadens, och regionens, invånare i höstens val. Och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har efter snart fyra år i det rödgrönrosa styret mer eller mindre blivit en symbol för den.

–  Det har varit en fantastisk mandatperiod där vi har lyckats genomföra mycket saker i Stockholm. Vi i majoriteten har kunnat få en stabil ekonomi i staden, vi bygger och utvecklar mycket och vi förändrar trafiksystemet som vi ställer om med alla cykelbanor och övriga projekt. Vi har mycket kvar att göra men jag är glad för det vi har gjort, säger han.

Men det är inte helt utan motgångar.

Striden om Stockholms gatuutrymme pågår dagligen mellan fotgängare, cyklister och bilförare. Och under våren har de planerade miljözonerna varit en het fråga, liksom renoveringen av Pålsundet.

–  Trafikområdet är ett spännande område. Alla har åsikter och det märks att vi är på väg någonstans, för det påverkar folk i och med att vi håller på att förändra det, säger han.

Men siktet står klart: biltrafiken ska minska och cyklingen öka.

–  Ska vi ha en bra, hållbar och levande stad kan vi inte trycka in fler bilar. Vi måste minska dem. Vi kommer därför lägga ytterligare en miljard på cykelsatsningar.

Daniel Helldén (MP). Foto: Linda Gren

Hur vill ditt parti öka intäkterna till kommunen utöver skatten?

– Vi har en budget i balans så vi ser inget behov av att öka intäkterna. Det viktiga är att stockholmarna arbetar och att det finns arbetstillfällen för allihop så att skatteintäkterna stadigt kommer in. Och det gör folk i dag.

Hur vill du förtäta Stockholm? Finns det områden som bör fredas?

– En del är att att ge sig på våra trafikleder som ju har en otrolig potential att skapa stadsboulevarder och gator. Vi har också skapat tre nya naturreservat under mandatperioden och sett till att bygga bostäder med bra anknytning till grönområden och parker, vilket är avgörande för stockholmarnas hälsa och välbefinnande. Vi vill också ge villaägare möjlighet att själva bygga ut och utveckla sina fastigheter.

Vad är ditt partis viktigaste förslag för att minska segregationen i Stockholm?

– Att vi bygger bostäder på det sätt vi gör idag. Vi ser till att det ska vara minst 50 procent hyresrätter i områden vi bygger i för att få en balans med mer blandad bebyggelse och befolkning. Men det handlar också om att knyta ihop områden som i dag ligger långt ut och är segregerade, och där är trafiklederna ett hinder. Sedan är skolorna viktiga i de här sammanhangen.

Vilket är skolans största problem? Hur vill du försöka lösa det under kommande mandatperiod?

– Vi har generellt mycket bra skolor i Stockholm, men sedan finns det vissa som halkar efter. Och de ojämlikheterna måste vi arbeta ännu mer med än vi har gjort nu. Sedan måste lärare få vara lärare och det är något staden har arbetat väldigt hårt med. Det är extra viktigt för de skolor som har halkat efter.

Hur ska bilköerna minska i Stockholm?

– Alla satsningar vi gör med kraftig utbyggnad av cykelnätet, jobbet med gångstråk och det vi gör med landstinget för att förbättra för bussarna är ett sätt att minska biltrafiken. Men det räcker inte. Stockholmarna måste i högre utsträckning låta bli att ta bilen. Där är smartare mobilitetstjänster en sak, att skruva upp trängselskatten en annan. Jag skulle även vilja utöka trängselskatten till Södra länken.

Äldre är en växande grupp, hur vill du förändra äldreomsorgen under kommande mandatperiod?

– Äldre är ingen homogen grupp. Men vi måste se till att de som behöver bo på äldreboende ska kunna göra det. Sedan vill vi skapa fler aktivitetscenter för äldre och få fram fler korttidsboenden för de som behöver det. På så sätt kan vi se till att skapa en bättre och mer meningsfull tillvaro för dem.

Vill ditt parti att fler privata företag driver skolor, friskolor och äldreomsorg i Stockholm?

– Vi vill ha en mångfald av utövare och att alla som håller en bra kvalitet ska få vara med och driva sådana här verksamheter. Konsten är att även bevaka kvaliteten. Sedan vill vi ha kommunala alternativ för att garantera säkerhet och trygghet. Så det är en balans mellan bra kvalitet och valfrihet men ett kommunalt ansvar.

Daniel Helldén

Ålder: 53 år

Bor: Enskede

Gör: Trafikborgarråd och gruppledare

Familj: Fru, tre döttrar, en bonusson och ett barnbarn. 

Tjänar: 119 700 kr/mån. 20 procent av bruttolönen går till partiskatt. 

Daniel Helldén (MP). Foto: Linda Gren

Daniel Helldén om sin personliga pryl

Vi har bett alla vi möter att ta med en personlig sak som representerar den egna politiken. Så här säger Daniel Helldén om sin skylt: ”Det här var startskottet för alltihop. Hur man kan förändra en stad, säger han och knackar på skylten. ”Den är rolig för den visar försöket som vi gjorde 2015 att testa om vi kunde göra vanliga gator till gågator. Så det här var det första vi gjorde för att se möjligheten. Det var lite si och så. Det uppskattades, men allt var inte bra första året på Swedenborgsgatan. Men sedan har vi bara gått vidare. Vi har väl en elva sommargågator nu”.

Så vill MP förändra kommunalskatten

– Jag ser ingen anledning till att öka skatteintäkterna. Skattesatsen har legat fast länge och vi ser inget behov av att öka intäkterna på något sätt.