Bart. I år har gatorna varit snöfria i Solna. Det innebär inget ekonomiskt överskott för kommunen enligt Joel Kjellberg, driftingenjör på Solna stads tekniska förvaltning. Foto: Pauline Cederblad, arkiv / Privat

Därför betalar Solna för snöröjning – trots mild vinter

Snön har knappt varit synlig den här vintern. Trots det gynnar den inte Solna stads ekonomi nämnvärt. Kostnaden för snöröjning gäller nämligen oavsett snömängd.

  • Publicerad 16:59, 3 feb 2020

Om vi hade haft ett rörligt avtal och det blir en otroligt snörik vinter skulle det kunna stå kommunen otroligt dyr

Efter några få vinterdagar med tunt snötäcke runt jul och nyår har Solnavintern hittills bjudit på barmark och uppemot tvåsiffriga plusgrader. Men trots att Svevia, som sköter kommunens snöröjning, inte har behövt ploga någon snö sparar inte Solna stad några pengar på den snöfria vintern.

– Det är ett ganska enkelt svar på den frågan. Entreprenören som ansvarar för drift och underhåll utgår från ett fast arvode, säger Joel Kjellberg, driftingenjör på Solna stads tekniska förvaltning.

Att det rör sig om just ett fast arvode och inte fakturering per insats eller timmar har att göra med att kommunen ska få lättare att hålla koll på kostnaderna.

– Om vi hade haft ett rörligt avtal och det blir en otroligt snörik vinter skulle det kunna stå kommunen otroligt dyrt, säger Joel Kjellberg.

Gör annat än ploga

Trots brist på snö, tycker inte Joel Kjellberg att Solnabornas skattepengar kastas i sjön.

– Det är uppenbar fakta att de inte plogar, men varje dag gör de något kopplat till vintern bland annat halkbekämpning när det är halt, säger han.

Det kommunen kan spara in på tack vare snöbristen är extrabeställningar på sådant som ligger utanför det fasta arvodet.

– Det kan handla om bortforsling av stora snöhögar eller spolning av frysta dagvattenbrunnar. Men på det stora hela är det ingen större ekonomisk vinst på grund av en mildare vinter, säger han.

Det gällande avtalet mellan Solna stad och Svevia ligger nu på 34 miljoner och avser drift och underhåll årets alla årstider. Det gäller fram till sista april 2021, men med en option på förlängning. Joel Kjellberg ser att en liknande lösning med fast arvorden för uppdraget kan vara aktuellt även i framtiden.

– Då vet vi vilken budget vi har, säger han.

Stockholm Direkt