Spånga station. Både staden och regionen menar att busstorget måste åtgärdas – men det råder delade meningar om vem som ska stå för notan. Foto: Anna Rönnqvist

Därför dröjer åtgärder på Spångas busstorg

Något behöver hända med bussterminalen vid Spånga station, det tycker både SL och Stockholms stad. Men det enda man kommit överens om är att man inte är överens – om vem som ska stå för notan.

  • Publicerad 15:52, 5 dec 2019

För några veckor sedan berättade vi om att flera av Spångas föreningar, tillsammans med de lokala företagen i Spånga centrum, gemensamt kräver en upprustning av Spånga station.

Frågan lyfts också ständigt av Spångabor på möten om planerade nybyggen.

Spånga station, eller åtminstone bussterminalen, diskuteras även runt mötesborden i Stockholms stad – som äger marken, och på regionens trafikförvaltning – som ansvarar för busstrafiken i länet.

Diskussioner har pågått löpande under lång tid, enligt Gustaf Bergeröd, trafikplanerare i Stockholms stad.

– Problemet med bussterminalen är att den är underdimensionerad och har en gammal utfomning. Dels är det en trafiksäkerhetsfråga, dels handlar det om att vi vill ha en hög andel kollektivtrafik för då ökar chansen att fler väljer buss, säger Gustaf Bergeröd.

Inte överens

Frågan är viktig att komma vidare med, menar han, men under de två år han själv varit involverad har staden och regionen endast kommit överens om en sak: nämligen att de inte är överens om vem som ska betala för processen att ta fram en ny detaljplan.

Något som skulle krävas för att bygga ut terminalen. Hur en ny terminal borde utformas är för tidigt att säga, enligt Gustaf Bergeröd.

– I och med att inte finansieringen är på plats har vi inte kommit så långt. Det viktiga är att vi får en högre kapacitet än det är idag, säger han.

Det instämmer Aleksander Krajisnik, kommunikatör på SL, i.

– Det är ingen enkel fråga. Staden planerar en ny cykelbana som kan påverka en framtida bussterminal och Trafikverket arbetar fortfarnande med att bygga ut Mälarbanan. Det är alldeles för tidigt att ta fram skisser, säger han.

Angående finansieringen säger han:

– Staden är anvarig för planmonopolet (hur marken ska anvädas, reds anm.), därför tycker vi att staden bör ta initiativet för att beställa en ny detaljplan.

Men från stadens sida lutar man sig på gamla avtal för liknande upplägg.

– Det finns avtal för liknande arbeten där "staden verkställer på SL:s bekostnad". Det är den ordningen vi ser som lämplig för Spånga station. Det rör sig om många miljoner, säger Gustaf Bergeröd.

Vad gör ni nu för att komma vidare och landa i ett konkret förslag för bussterminalen?

– Frågan lyfts nu högre upp i stadens organisation, det är det som behövs, säger Gustaf Bergeröd.

Även inom regionen vill man komma vidare, enligt Aleksander Krajisnik:

– Ambitionen är att utöka busstrafiken – inte bara inför framtiden utan för dagens resenärer.

En förnyelse av själva stationshuset i Spånga har också diskuterats. Det kräver dock att Trafikverket är med på tåget.

– Vi fick in en fråga om detta från regionen för ett par år sedan. Vi såg över förutsättningarna för att bygga om stationshuset i samverkan med de andra aktörerna och tog därför fram kalkyler. Vi välkomnar en dialog om detta men det måste först till ett samarbete mellan regionen och staden, säger Alexandra Elias, presstalesperson på Trafikverket.

Lokalt engagemang för stationen

Flera Spångaföreningar och lokala företag vill se en upprustning av Spånga station, vilket vi rapporterade om för några veckor sedan.

De som engagerat sig i frågan önskar att bussarna flyttas till andra sidan Bromstensvägen, så att terminalen kopplas ihop med torget. Det skulle ge mer liv i centrum vilket både skulle gynna handeln och öka tryggheten, menar de.

Nätverket För Spångas framtid argumenterar i en skrivelse till Stockholms stad och Länsstyrelsen för att staden bör ta fam en områdesplan för Spångas centrala delar, där stationsområdet med bussterminalen lyfts som en viktig pusselbit.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt