Trädfällning. I skogen på Söderhöjden fälls det träd för att fler arter ska kunna växa där. Foto: Louise Bornhall

Därför fälls träd i skogen på Söderhöjden

Det fälls träd för fulla muggar i skogen på Söderhöjden i Jakobsberg. "Om man vill ha en skog med en hög grad av biologisk mångfald måste man fortsätta att sköta den", säger skogsförvaltaren Erik Håff.

  • Publicerad 16:26, 6 nov 2018

Erik Håff, skogsförvaltare i Järfälla Foto: Privat

De som bor och rör sig på Söderhöjden har antagligen inte undgått att det fälls träd i skogen som löper längs Vasavägen/Snapphanevägen, mot järnvägen och E18.

I den del av skogen som vetter mot E18 fälls det träd för att det ska byggas bostäder där, men även på grund av naturvård. Naturvård är också orsaken till att träd fälls mellan järnvägen och Snapphanevägen.

– Om man vill ha en skog med en hög grad av biologisk mångfald i det här området måste man fortsätta att sköta den. Annars kommer äldre, värdefulla träd, blommor, buskar och blåbärsris skuggas ut av träden som står alltför tätt, säger Erik Håff, skogsförvaltare i Järfälla.

Det är runt 30 procent av alla träd som ska väck. Tanken med fällningen är att i längden göra plats för träd i varierande storlekar och mer buskage och andra mindre växter än vad det finns i dag.

– Hade man gjort det här kontinuerligt hade det inte behövt bli lika aggressivt. Men nu måste det bli ganska hårt för att det ska bli någon skillnad, säger Erik Håff.

Här är kollot i Jakan där barnen blir kojbyggarproffs

"Måste få ta tid innan det ser bra ut"

Planen är att trädfällningen ska vara klar inom kort, följt av upprensning i området. Något ett par arbetshästar redan nu är på plats för att hjälpa till med.

– Få ställen i kommunen är så artrika som den här skogen, och tack vare det här kan även ovanliga trädslag få mer livsutrymme. Men det måste få ta lite tid och vi måste göra ett efterarbete innan det kan se riktigt bra ut, säger Erik Håff.

Till våren kommer det också att hända grejer med gång- och cykelbanan längs med järnvägen. Från där vägen börjar vid Vasavägen fram till Viksjöleden ska den breddas, asfalteras och få belysning.

1600 kilo hästkrafter röjer i Viksjös skogar

Stockholm Direkt