FLYTT. Just nu bor 12 av Ekerös äldre på boenden utanför kommunen. Fem av dem har placerats där på grund av platsbrist i kommunen. Foto: Sacharias Källdén

Därför placeras äldre utanför kommunen

Just nu bor tolv av Ekerös äldre på boenden utanför kommunen. Ett resultat av plastbrist, säger vissa. Ett eget val, säger andra. Vi pratade med socialchefen för att få klarhet i läget.

  • Publicerad 11:20, 20 mar 2020

Ingen som ansökt om plats har fått avslag på grund av platsbrist.

På insändarsidorna i MälaröDirekt har debatten rasat om ifall Ekerös äldreomsorg räcker till för behoven i kommunen. ”Kommunen tvingas placera 15 äldre i boenden i andra kommuner”, slog en Ekeröbo fast i februari.

Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström (M) skrev i sitt svar att de som placerats utanför kommungränserna har gjorts så efter egen önskan.

Så var ligger sanningen? Någonstans i mitten, tycks det.

– De flesta äldre som ansöker om plats på särskilt boende vill bo i Ekerö. Ibland finns det personer som har särskilda behov som vi inte kan tillgodose på kommunens särskilda boenden. I de fallen kan vi köpa enstaka platser på boenden utanför kommunen, säger Lena Burman Johansson, socialchef på Ekerö kommun.

Det kan handla om boenden med särskilda inriktningar, som till exempel med psykogeriatrisk eller språklig inriktning. Att köpa in den typen av platser utifrån enskildas specifika behov kommer kommunen troligen alltid behöva göra även om fler äldreboenden byggs i Ekerö, menar Lena Burman Johansson.

Av de 12 som just nu bor på boenden utanför Ekerö bor sju på denna typ av platser. 

De övriga fem personerna har haft ett omgående behov av plats och placerats utanför kommunen då det saknats lediga boendeplatser just då i Ekerö.

Erbjuds plats när det finns

I dessa fall har den enskilde alltid möjlighet att flytta tillbaka till kommunen när en ledig plats uppstår. Denna möjlighet nyttjas också, berättar Lena Burman Johansson.  

– Ingen som ansökt om plats i särskilt boende har fått avslag på sin ansökan på grund av platsbrist. Vi verkställer alltid beslut inom tre månader och i regel betydligt fortare, säger hon.

Så hur ser det ut framåt? Enligt en prognos kommer Ekerö kommun behöva cirka 340 platser i särskilt boende för äldre år 2030.

I dag finns det 205 platser, och när Ekgården stänger är det bara 145 kvar.

Men det finns planer i pipen. Vid Tranholmen planeras det för ett nytt boende som ska ersätta Ekgården och som preliminärt ska vara klart 2022.

Ytterligare ett boende planeras vid Träkvista torg. Där ska rymma drygt 63 platser och den preliminära planen är att det ska vara klart 2024.

Vid 2024 ska Ekerö alltså ha totalt cirka 268 platser. Det innebär att kommunen då har sex år på sig att skapa ytterligare 70 platser om prognosen visar sig stämma och alla äldre ska få en plats i Ekerö.

– Inom ramen för den pågående planeringen av dessa båda särskilda boendeenheter utreds dock om det dessutom går att tillskapa ytterligare platser, skriver Lena Burman Johansson i ett mejl till MälaröDirekt.

VÄXER. Så här hoppas Ekerö kommun att Träkvista torg ska se ut när bygget är klart. Det planerade äldreboendet är till vänster i bilden. Foto: Ekerö kommun

TILLBYGGE. Modulhusen som planeras i väntan på äldreboendet i Träkvista ska ligga intill Söderströmsgården i Stenhamra. Foto: Lisa Halldén

Prognosen för antal äldre i Ekerö

Ekerö kommuns folkmängd har stigit från 27 800 personer 2017 till 29 500 personer i slutet på 2040, enligt en prognos av Region Stockholm.

Många av dessa kommer vara 80 år och äldre. Enligt siffror från Statistika centralbyrån för hela landet förväntas invånare som är 80 år eller äldre öka till 7,7 procent av befolkningen år 2040. 2018 var den åldersgruppen 5,1 procent av den totala befolkningen.

Så många äldre­boenden har Ekerö

Ekerö har i dag Kullen, Söderströmsgården och Ekgården, med sammantaget 205 platser. I skrivande stund finns fem platser lediga.

Vid Tranholmen planeras det för ett nytt boende som ska ersätta Ekgården. Det planeras preliminärt vara klart 2022 och kommer rymma drygt 60 platser.

Vid Träkvista torg planeras också för ett nytt boende, preliminärt klart 2024, med drygt 63 platser.

Boendet vid Träkvista har blivit försenat och för att täcka upp för detta kommer under hösten tillfälliga baracker byggas intill Söderströmsgården.  

Visa merVisa mindre

Fyra lokala spelare i TV-pucken i år

Nyheter Unga talanger redo för årets upplaga Fyra unga spelare från Mälaröarna har tagit plats i olika lag i årets TV-puck. Men kvalet har ställts in på grund av pandemin och det är ännu inte fastställt hur finalen ska spelas.tisdag 29/9 16:38

Efter ett halvår – grönt ljus för motioner igen

Nyheter Vill se Sportotek i kommunen I dag, torsdag, lade oppositionen sin första motion på över ett halvår. Den handlar om möjligheten att inrätta ett Sportotek.torsdag 24/9 16:57

S: Dags att oppositionen får komma med förslag igen

Nyheter Vill återinföra motioner i kommunfullmäktige I våras beslutade gruppledarna i kommunfullmäktige att stoppa alla motioner i kommunstyrelsen. Nu vill oppositionen återfå möjligheten att göra sin röst hörd.tisdag 22/9 11:37