Taket i Alviksskolans matsal har rasat in under natten den 18 oktober. Ingen skadades under raset. Foto: Lisa Halldén

Därför rasade taket på Alviksskolan in

Delar av innertaket i Alviksskolans matsal rasade ner i mitten av oktober. Nu har SISAB utrett hur och varför taket kunde rasa in.

  • Publicerad 14:26, 9 nov 2018

Natten till torsdagen 18 oktober rasade en del av innertaket ned i Alviksskolan stora matsal. Sedan dess har SISAB utrett hur och varför det har kunnat hända, något Stockholmdirekt berättat om tidigare.

Taket i matsalen rasade in på Brommaskola

Nu är utredningen klar och SISAB har kommit fram till att anledningen till raset är en kombination av gammal och ny byggteknik.

– Det gamla taket var fäst med gummiexpanders som med åldern blivit spröda och ömtåliga. När man sedan satte in nytt innertak med liknande konstruktion blev taket dubbelt så tungt och det har resulterat i en blixtlåseffekt där fästena brast ett efter ett.

Det slitaget gick inte att förutspå innan man byggde nytt?

– Nej, men man antog väl att det skulle vara fäst ordentligt. Vad jag kan se så gjorde man ingen sådan kontroll. 

Enligt Thomas har flera inventeringar av fastigheten gjorts under utredningen.

– I Alviksskolan gjordes en inventering samma dag och en liknande taklösning finns inte. Sedan gjorde vi en omfattande inventering av alla våra fastigheter för att se om denna ovanliga lösning fanns i någon annan skola. Det har vi inte kunnat hitta.

Äter i paviljonger

I nuläget byter man ut delar av taket till den standard som finns idag. Den nya lösningen ska vara på plats inom en månad.

– Vi har nu haft en el-specialist och en akustiker på plats och i den delen av matsalen där taket rasade ned kommer den nya lösningen att vara på plats inom en månad. Sedan ska övriga matsalar också få nytt tak.

Under tiden SISAB utrett händelsen har Alviksskolan gjort om en del i sitt matsalsschema. Dels har vissa klasser fått andra mattider och några klasser har fått äta i skolans paviljonger och lokaler i B-huset. Något de fortsätter med tills bygget är klart.

– Vi använde paviljongerna för några år sedan under en renovering och nu fungerar de som matsal för några klasser. Andra klasser äter i en annan matsal där taket är besiktigat och godkänt. Det är bara matsalen där taket rasade in som är avstängd. Allt har fungerat bra hittills, det har bara krävts lite organisation, säger Oskar Andersson, administrativ chef på skolan.