TORKAR. Många träd har torra blad längs Sankt Eriksgatan Foto: Per Lundevall

Därför vissnar Sankt Eriksgatans träd

Torra löv eller helt kala grenar. Längs Sankt Erikgsgatan ser flera träd ut att vara på väg att duka under – nu planerar staden åtgärder.

  • Publicerad 09:06, 3 sep 2020

Den som har spatserat längs Sankt Eriksgatan har kanske noterat att många av de annars gröna träden har bytt färg. Bruna, torra löv eller helt kala träs möts man av på flera håll, bland annat i korsningen Sankt Eriksgatan/Karlbergsvägen.

Läsaren Per Lundevall är en som reagerat på trädens skick.

”Är det vinterns saltsopning som gjort att träden dör eller är det något annat som drabbat dessa vanligtvis vackra träd som ger grönska i vår stadsdel?”, frågar han sig.

På trafikkontoret känner man väl till problematiken. Och ger saltet delvis skulden, men anledningarna att träden ser ut som de gör är flera enligt Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Träd byts ut

Enligt honom har de sett ”en markant försämring av trädens vitalitet” i området den senaste tiden.

– Vi tror att vägsalt är en av flera faktorer. Det är troligtvis saltet i kombination med tätt komprimerad jord som haft ett negativ effekt på vitaliteten, uppger han och tillägger även att upprepade schaktjobb och återfyllning kring trädens rötter, samt de senaste tre årens torka under sommaren också har påverkat livskraften. 

Därför har trafikkontoret nu under sommaren inventerat alla gatuträd längs Sankt Eriksgatan och flera intilliggande gator och planerar åtgärder. En del träd kommer bytas ut, i en del fall kommer man försöka förbättra växtbäddarna. Exakt hur många träd som kommer åtgärdas eller ersättas är däremot inte helt spikat i dagsläget, enligt Erik Söderberg.

– Vi kommer att behöva byta ut några av träden med nya växtbäddar samt renovera vissa, och håller på att planera för detta. När vi öppnar upp gatan så kan vi göra en djupare utredning. De nya växtbäddarna kommer att tillföra dagvatten och bättre luftutbyte för trädens rötter, uppger han.

– Det är ett stort projekt, som lär pågå under 2021 och framåt. Vi kommer såklart plocka bort de träd som är döda eller utgör en risk.